Elsbeth Jones

Enw
Elsbeth Jones
Swydd
Cynorthwywr Gweinyddol (Uned Profiad Ysgol)
E-bost
elsbeth.jones@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 388726
Lleoliad
Eifionydd, Safle'r Normal

Mae'r prif ddyletswyddau’n cynnwys:

  • Gweinyddu lleoliadau myfyrwyr a phartneriaethau ysgolion.
  • Cefnogaeth weinyddol i'r Cyfarwyddwr Partneriaethau Ysgolion a Datblygiad Proffesiynol i Athrawon.