Gwyn Ellis

Gwyn Ellis
Enw
Gwyn Ellis
Swydd
Darlithydd mewn Addysg
E-bost
edsc13@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 382845
Lleoliad
Hiraethog, Safle’r Normal

Proffil

Darlithydd mewn Addysg.

Cyfarwyddwr Cwrs BA(SAC) Addysg Gynradd ers 2012.

Cyfarwyddwr Cwrs TAR Addysg Gynradd ers 2016.

Arweinydd Modiwl Astudiaethau Proffesiynol 2.

Arweinydd Modiwl Astudiaethau Proffesiynol 3.

Arweinydd Modiwl Astudiaethau Pynciau Craidd 2.

Swyddog Arholiadau.

Amdanaf i

Mi wnes i raddio ym Mhrifysgol Bangor efo cyd-anrhydedd mewn Addysg Gorfforol ac Addysg yn 1991 yna cwblhau cwrs TAR yn Y Coleg Normal yn 1992. Roeddwn yn athro dosbarth yn Ysgol Tanycastell, Harlech yng Ngwynedd o Fedi 1992 tan 1997 ac yna yn Brifathro yn Ysgol Llanystumdwy o 1997-2010. Ymunais a’r Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol yn Nhachwedd 2010.

Addysgu

BA(SAC)

Blwyddyn 1

XCC1010 Astudiaethau Proffesiynol 1 / XCE1010 Professional Studies 1

Sesiynau Sgiliau Astudio/Study Skills Sessions

Blwyddyn 2

XCC2008 Astudiaethau Pynciau Craidd 1

KS2 English

XCC2009 Astudiaethau Pynciau Allgraidd 1 / XCE2009 Non Core Subject Studies 1

Hanes CA2/KS2 History

XCC2010 Astudiaethau Proffesiynol 2 / XCE2010 Professional Studies 2

Sesiynau Sgiliau Astudio/Study Skills Sessions

Sesiynau Addysgegol CA2/ KS2 Pedagogical Sessions

Blwyddyn 3

XCC2009

KS2 English

XCC3009 Astudiaethau Pynciau Allgraidd 2 / XCE3009 Non Core Subject Studies 2

Hanes CA2/KS2 History

XCC3012 Astudiaethau Proffesiynol 3/ XCE3012 Professional Studies 3

Sesiynau Sgiliau Astudio/Study Skills Sessions

Sesiynau Addysgegol CA2/ KS2 Pedagogical Sessions