Graham French

Enw
Graham French
Swydd
Darlithydd mewn Addysg (Addysg Awyr Agored a Gwyddoniaeth Cynradd)
E-bost
eds207@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 388598
Lleoliad
Stables, Safle'r Normal

Bywgraffiad

Darlithydd addysg yw Graham ac ar hyn o bryd ef yw cyfarwyddwr y cwrs TAR uwchradd. Dechreuodd ddysgu mewn canolfannau addysg awyr agored tra oedd yn astudio am ei radd gyntaf ym Mangor ac aeth yn ei flaen i weithio mewn nifer o ganolfannau awdurdodau lleol ac yn ddiweddarach mewn canolfannau cenedlaethol gan weithio fel hyfforddwr addysg awyr agored ar ei liwt ei hun. Mae wedi teithio'n helaeth ac wedi cael profiadau ar deithiau ar draws Ewrop, Gogledd America ac Affrica.

Dychwelodd Graham i Fangor i wneud TAR mewn Gweithgareddau Awyr Agored a Gwyddoniaeth, gan weithio maes o law fel athro uwchradd ac yna fel darlithydd addysg bellach yn ne ddwyrain Llundain, Wolverhampton, Caer ac yng ngorllewin canolbarth Lloegr, gan ddysgu ystod o bynciau gan gynnwys y tri phwnc gwyddonol, addysg gorfforol, daearyddiaeth, technoleg gwybodaeth a chyfathrebu, a mathemateg. Bu ganddo sawl swydd wahanol mewn ysgolion o fod yn bennaeth cyfadran, i fod yn gyfarwyddwr bugeiliol, i fod yn rhan o'r uwch dîm arweinyddiaeth.

Ymunodd Graham â'r ysgol addysg yn 2013 i weithio ar y cwrs TAR uwchradd mewn gweithgareddau awyr agored, ac yn y maes hwnnw y mae ei weithgarwch a'i ddiddordebau ymchwil. Cwblhaodd MA gyda rhagoriaeth mewn Addysg Awyr Agored, ac mae ar hyn o bryd yn ymchwilio tuag at PhD, gan wneud y naill fel y llall ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Achrediad proffesiynol a chymwysterau

Ar hyn o bryd mae Graham yn ymarferydd achrededig y Sefydliad Dysgu Awyr Agored (IOL), ac mae ar hyn o bryd ar ganol y broses o gael ei gydnabod fel Ymarferydd Arweiniol y Sefydliad Dysgu Awyr Agored. Ef yw cadeirydd presennol pwyllgor rhanbarthol IOL Cymru.
Mae Graham yn meddu ar ystod o ddyfarniadau lefel uchel gan gyrff llywodraethu cenedlaethol nifer o weithgareddau awyr agored a gweithgareddau antur ac mae’n hyfforddwr-addysgwr i Canŵ Cymru ac yn hyfforddwr/aseswr i gynllun dyfarnu Hyfforddwyr Beicio Mynydd. Mae'n hyfforddwr ac yn aseswr cymorth cyntaf ac yn rheolaidd bydd yn cynnal cyrsiau cymwysterau cymorth cyntaf i fyfyrwyr a staff yn yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol.

Graham yw cynghorydd technegol Cynllun Trwyddedu Gweithgareddau Antur nifer o ddarparwyr gweithgareddau cenedlaethol, ac mae'n gweithio fel ymgynghorydd i nifer o ysgolion a darparwyr gweithgareddau mewn perthynas â gweithdrefnau a strategaethau rheoli risg.


Mae Graham wedi gweithio fel arholwr allanol/ymgynghorydd ar gyfer cwrs BA Addysg Gynradd gyda Gweithgareddau Addysg Awyr Agored Prifysgol Caerwrangon.

Mae Graham yn aelod o fwrdd golygyddol y Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, a'i swyddogaeth benodol yw cynrychioli'r Institute of Outdoor Learning, y sefydliad proffesiynol ar gyfer ymarferwyr awyr agored yn y Deyrnas Unedig. .

Addysgu

Prif swyddogaeth Graham yw cydlynu ac addysgu ar y cwrs TAR uwchradd (gweithgareddau awyr agored) ond mae hefyd yn dysgu neu'n cyfrannu at y modiwlau isod:

TAR Uwchradd:
XPE/C 4005 Astudiaethau Proffesiynol
XPE/C 3001 Dysgu i Addysgu 1
XPE/C 3002 Dysgu i Addysgu 2

TAR Cynradd
XTE/C 3016 Datblygu sgiliau addysgu 7-11

BA Astudiaethau plentyndod –
XAE 3035 Diogelu Plant
XAE 2037 Y Plentyn yn yr Awyr Agored

BA SAC Addysg Gynradd
XCB 2008 Astudiaethau Pynciau Craidd 1
XCB 3008 Astudiaethau Pynciau Craidd 2
XCE 2009 Astudiaethau Pynciau All-graidd 1
XCE 3009 Astudiaethau Pynciau All-graidd 2

MA Astudiaethau Addysg
XME 4095 Profiad Lleoliad Ysgol
Goruchwyliwr Traethawd Hir

Ymchwil

Traethawd Hir MA: Models of outdoor education provision in North Wales

PhD (ar y gweill): How can a pedagogical model for outdoor and adventurous activities be implemented within the physical education curriculum?

Grantiau:

£55,000 Project Llythrennedd Corfforol Chwaraeon Cymru

Cyflwyniadau mewn cynadleddau:

13-15 Hydref 2016  Cynhadledd Genedlaethol y Sefydliad Dysgu Awyr Agored 'Pedagogical models for outdoor education’

28 Mehefin - 2 Gorffennaf 2017 17ed Seminar y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Addysg Antur Awyr Agored a Dysgu Arbrofol 'How can a pedagogical model for outdoor and adventurous activities be implemented within the physical education curriculum?

Cyhoeddiadau

French, G. and Phillips, A. (2018) Cultural Education through Outdoor Education: Another way of learning outside? Horizons 80

French, G. (2017) Trials for trails: Stretching the more able in mountain biking sessions, part 1 Horizons 79
French, G. (2017) The mountain bike leader’s handbook Lightning Source: Milton Keynes
French, G. (2016) GoPro or No-no? Horizons 76:18-21
French, G. and Galloway, J. (2016) SUPer cool or just a fad? The benefits and practicalities of stand up paddling Horizons 74:20-23
French, G. (2016) Going pro: Point of view cameras in adventure sports research Journal of Outdoor and Environmental Education 19 (1) 2-9
French, G. (2015) The relationship between music and outdoor education Horizons 69:6-9
French, G. (2014) Outdoor education in Wales: a return to dark days or a brighter future? Horizons 66: 28-31
French, G. (2013) Progression in paddlesports activities Horizons 64:16-17
French, G. (2013) Does mountain biking have a place in multi-activity programmes? Horizons 61: 8-11