Gwilym Siôn ap Gruffudd

Enw
Gwilym Siôn ap Gruffudd
Swydd
Darlithydd mewn Addysg
E-bost
g.s.apgruffudd@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 383074
Lleoliad
Ystafell 206, Eifionydd, Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol

Bywgraffiad

Mae ymchwil cyfredol Gwilym Siôn yn adlewyrchu diddordeb mewn hawliau iaith cyfrwng Cymraeg (a chymhwysiad ymarferol) o fewn polisïau Addysg a Gofal Iechyd a Cymdeithasol yng Nghymru.

Drwy ystod ei yrfa mae wedi arddel swyddi uwch yn Llywodraeth Cymru (Ymchwil Addysg), Llywodraeth Leol (Diogelwch Cymunedol, Polisi a Thai) ac mae ganddo dros 18 mlynedd o addysgu pob lefel mewn amrywiol feysydd yn Grŵp Llandrillo Menai, Prifysgol Casnewydd a Phrifysgol Glyndŵr. Mae hefyd wedi gweithio gyda Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi, y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Barnardo's Cymru, SNAP Cymru ac Ymddiriedolaeth GIG Felindre a Phartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru Caerdydd fel Swyddog Iaith Gymraeg.

Cymhwysterau

Gradd Baglor mewn Diwinyddiaeth (B.Th. Anrh), Prifysgol Aberystwyth
Gradd Meistr yn y Celfyddydau (M.A.) Ymchwil Gymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol (cydnabyddir gan ESRC), Prifysgol Bangor
T.A.R. (ôl-orfodol), Prifysgol De Cymru
Gradd Doethur mewn Athroniaeth (PhD) Prifysgol Bangor, - cyfredol

Addysgu

B.A. (Anrh) Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid
XAC2032 Plentyn Byd-eang
XAC1036 Cyflwyniad i Ymchwilio Plentyndod
XAC3023 Goruchwyliwr Traethawd Hir

M.A. Astudiaethau Addysg
XME4221 Adult Learners Theory/Method
XME4021 Adult Learners Theory/Method (ar gyfer MDIS Singapore)
XME4001 Research Methods in Education (Aelod a chyfrannwr tîm)
XME4100 M.A. Goruchwyliwr ac arholwr Traethawd Hir

M.Res Plentyndod ac Ieuenctid
XMC4102 Goruchwyliwr Traethawd Hir gydag arbenigedd pwnc

T.A.R. Cynradd S.A.C.
XTC4017 Goruchwyliwr Prosiect Ymchwil

Ymchwil

Thesis Ph.D.: Investigating Language Planning in North Wales Stroke Services: Patient, Practitioner and Stakeholder Perspectives.
Thesis M.A.: A Study of Welsh Medium Education and Training within the National Offender Management Service in North Wales.

Grŵp Ymchwil

Dwyieithrwydd

Grantiau

Cyfanswm cyfredol = £929,941.00 

Y mwyaf diweddar:

2019 - £ 10,000 Barnardos Cymru, Gwerthusiad Gwasanaeth Golau (Y Gronfa Loteri Fawr),  Yr angen yn seiliedig ar dystiolaeth am ymyrraeth gynnar, cymorth ac ataliaeth iechyd a llesiant iechyd meddwl haen 2/3 ar gyfer plant a phobl ifanc 8-18 oed ar Ynys Môn, Prif Ymchwilydd.

2019 - (heb ei ddatgelu) Mind Cymru, Grwpiau ffocws pobl ifanc - Addysg ac Iechyd Meddwl, CARP Collaborations, Cydymaith Ymchwil

2019 - £9,250, Grant Cyfrif Cyflymu Effaith ESRC , Poverty and Learning in Urban Schools (PLUS): achos enghreifftiol i eiriolaethu polisi yn genedlaethol, drawswladol ac yn rhyngwladol, Prif Ymchwilydd

2018 - £2,500, Coleg Cymraeg Cenedlaethol: Ymwybyddiaeth Gwrth-newynau Ieuenctid (YGNI), Prif Ymchwilydd.

2018 - £95,000, Llywodraeth Cymru:  Ymchwiliad Gweithredol – Dysgu, Ymchwil  a Datblygu Proffesiynol, Cymrawd Ymchwil 

2016 - £39,191, Consortia Gwella Ysgolion Rhanbarthol ERW/GwE: Tlodi, Addysg a Chyflawniad (ar gyfer yr effaith gweler: Ymchwil yn helpu sicrhau £90 miliwn i ysgolion), Prif Ymchwilydd.

Cyhoeddiadau (detholiad)

ap Gruffudd, G. S., Hodges. R. S. ‘The Sociology of Educational Developments and Outcomes in Wales’. Book chapter in preparation  

ap Gruffudd, G. S. (2018, September 6) Free school meal funds help pay for school trips too – but self-imposed stigma stops parents claiming, The Conversation

ap Gruffudd, G. S., Spencer, L., (2018) Mae angen dŵr a haul i dyfu: tlodi addysg wledig yng Nghymru, Gwerddon Fach

ap Gruffudd, G. S., Spencer, L., Payne, J. S., Wilde, A., Watkins, R., Jones, S. W., Thomas, E. M., Hughes, J.C., O’Connor, B. (2017) Re-thinking Educational Attainment and Poverty (REAP) – in Rural Wales.

Havrdova, E., Hutchings, J., ap Gruffudd, G.S., Williams, S.E., Williams, M., Vydra, S., Handzelová, J., Syslová, Z. (2016) Good Practice Guide to inclusive Pre-School Education in the Czech Republic, England, Slovakia and Wales, Schola Emprica Erasmus+ Programme of the European Union

ap Gruffudd G.S. (2009) Perspective Student Journal of Social Sciences Bangor University (Vol:3 Issue 1, 2009) Designing and critiquing Questionnaires

ap Gruffudd, G.S (2008) International Journal of Health Care Quality Assurance (Vol: 22 Issue 6, 2008) A User Evaluation of a Local Air Ambulance Service in North Wales

Myfyrwyr Ymchwil

Rhai enghreifftiau o'r projectau ymchwil y mae Gwilym Siôn wedi eu goruchwylio fel rhan o'r M.A. Astudaiethau Addysg:

  • Anhwylder Aortig Aortig Abdomenol yng Nghymru: rhesymau pam nad yw dynion yn mynychu ar gyfer sgrinio.
  • Ymchwilio i Effeithlonrwydd Therapi Ymddygiad Dialegol Addasedig ar gyfer Pobl ag Anabledd Deallusol sy'n Hunan-niwedio’n Gorfforl: Gogwyddau Defnyddwyr Gwasanaeth, Therapyddion a Staff Wrth-gefn.
  • Gwerthusiad o Gynghori Cynorthwyol o fewn Addysg Uwchradd yng Ngogledd Cymru.