Gwyn Owen

Enw
Gwyn Owen
Swydd
Darlithydd mewn Addysg (Addysg Gorfforol)
E-bost
eds61e@bangor.ac.uk
Ffôn
383595
Lleoliad
Dinas

Proffil

Graddiais ym Mhrifysgol Loughborough ym 1997 cyn mynd ymlaen i wneud cwrs TAR Addysg Gorfforol ym Mhrifysgol Bangor Bûm yn athro yn Ysgol Friars am 5 mlynedd, 4 ohonynt fel pennaeth adran. Yn 2004 cefais fy mhenodi'n bennaeth addysg gorfforol yn Ysgol Eifionydd, ac yn ddiweddarach cefais fy ngwneud yn bennaeth cynorthwyol (2011).

Mae fy niddordeb personol ym maes gymnasteg ac athletau ac rwyf wedi gweithio'n agos gydag ysgolion i ddatblygu rhaglenni sy'n gwella llythrennedd corfforol.

Addysgu

  • TAR Cynradd
  • TAR Uwchradd - Addysg Gorfforol
  • BA SAC

Grŵp Ymchwil

Addysg a Datblygiad Proffesiynol Athrawon

Grantiau

Chwaraeon Cymru - Rhaglen Llythrennedd Corfforol