Hazel Wordsworth

Enw
Hazel Wordsworth
Swydd
Cyfarwyddwr AGA ar draws y Ganolfan
E-bost
edse09@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 382493
Lleoliad
Eifionydd, Safle'r Normal

Cyfrifoldebau

Sicrhau parhad a gwelliant ansawdd gwaith yn y rhaglenni AGA ar draws yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol a Chanolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru. 

Mae Hazel yn ddarlithydd mewn Addysg (Addysg Gychwynnol Athrawon a Phlentyndod Cynnar) ac ymunodd â'r Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol yn 2010.  Ar ôl dechrau ei gyrfa fel athrawes gynradd, aeth ymlaen i weithio i Awdurdod Addysg Lleol fel Athro Ymgynghorol Hawl Bore Oes a Swyddog Hyfforddi a Chefnogaeth Cam Sylfaen.  Ers iddi ddod i'r brifysgol mae Hazel, ynghyd â'i hymrwymiadau darlithio, wedi bod yn Gyfarwyddwr Cwrs y Rhaglen Athrawon Graddedig a'r Radd Sylfaen mewn Plentyndod Cynnar ac Astudiaethau Cefnogi Dysgu.  Cymerodd drosodd fel Cyfarwyddwr Addysg Gychwynnol Athrawon ar draws y Ganolfan yn 2017.

Dysgu

  • TAR a BA Cynradd
  • Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu yn y Cam Sylfaen
  • Astudiaethau Proffesiynol
  • Plentyndod Cynnar  
  • Yr Amgylchedd Dysgu
  • Chwarae Plant

Goruchwyliaeth Ymchwil

Goruchwylio ymchwil myfyrwyr TAR a meistr ym maes Plentyndod Cynnar.

Aelodaeth o gyrff proffesiynol

Mae Hazel wedi bod yn aelod o Grŵp Tasg a Gorffen Llywodraeth Cymru ar y Cam Sylfaen ac mae wedi gweithio'n agos â Chyngor Gofal Cymru.

Arbenigedd a Diddordebau Ymchwil

Ym maes Plentyndod Cynnar a Dysgu a Datblygiad plant 0-7 oed y mae prif ddiddordebau Hazel.  Mae ei Gradd Meistr Plentyndod Cynnar yn ymwneud â Dysgu a Gychwynnir gan y Plentyn yn y Cam Sylfaen ac mae ganddi ddiddordeb neilltuol mewn chwarae a gychwynnir gan y plentyn, llais y plentyn a pherchenogaeth plant dros yr hyn y maent yn ei ddysgu.   Mae'n darlithio hefyd ar lythrennedd a chyfathrebu cynnar ac ar hyn o bryd mae'n ymchwilio i Gyfathrebu a MAKATON mewn lleoliadau Dechrau'n Deg.  Mae gan Hazel ddiddordeb hefyd yn swyddogaeth staff cefnogi mewn lleoliadau Cam Sylfaen.