Enw
Huw Clwyd Phillips
Swydd
Darlithydd Mewn Addysg
E-bost
h.c.phillips@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 382533
Lleoliad
Trefenai, Safle'r Normal

Mae Huw yn Gyfarwyddwr Cwrs yr MA mewn Astudiaethau Addysg yn yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol.
Ymunodd â'r Ysgol Addysg ym mis Rhagfyr 2013 yn dilyn bod yn Brifathro Cynorthwyol yn Ysgol Rhiwabon, gyda chyfrifoldeb dros ddatblygiad a lles staff a myfyrwyr. Yn ei yrfa dysgu cyn hynny bu Huw'n Bennaeth Daearyddiaeth mewn ysgolion uwchradd yn Swydd Gaer a Wrecsam.


Cyfrifoldebau


Mae ei gyfrifoldebau presennol yn cynnwys:

 • MA - Cyfarwyddwr Cwrs, MA Astudiaethau Addysg
 • Cynullydd Modiwl: Arweinyddiaeth a Rheolaeth Addysgol,
 • Datblygu’r Cwricwlwm.
 • Goruchwyliwr ac aseswr traethodau hir.
 • MEP - cyflwyno elfennau o'r rhaglen MEP mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth, Prifysgol Caerdydd, University College London.
 • Aseswr i'r holl fodiwlau a gyflwynir ar y rhaglen.
 • Tiwtor Academaidd i 17 o fyfyrwyr carfan 3 a gwblhaodd eu projectau M9 Teacher Inquiry ym mis Tachwedd 2017.
 • Yn gyfrifol am gefnogaeth i fyfyrwyr yng Ngogledd Cymru ac am yr holl fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg ar y rhaglen.

Cyfrifoldebau ysgol gyfan

 • Arweinydd academaidd i'r project cydweithredol gyda MDIS (Singapore). Caiff y rhaglen MA mewn Astudiaethau Addysg ei chyflwyno i fyfyrwyr MDIS gan ddefnyddio methodolegau dysgu o bell.
 • Tiwtor personol.
 • Cadeirydd a chyd-lofnodwr cyfarfodydd y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol.

Cymwysterau

B.Ed. - Prifysgol Lerpwl
MSc – Rheolaeth Addysg, Manchester Metropolitan University
Traethawd ymchwil - ‘Management initiatives for raising levels of achievement in boys’
MA – Daearyddiaeth mewn Addysg, University College London
Traethawd ymchwil - ‘Use of GCSE performance data to support departmental evaluation’
CPCP (NPQH) - Llywodraeth Cymru a CELT.


Addysgu


Addysgu a goruchwylio traethodau hir ar ddau gwrs ôl-radd - MA ac MEP.
Cynullydd Modiwl i ddau fodiwl a gyflwynir i fyfyrwyr llawn amser a myfyrwyr rhan amser ar y rhaglen MA:
XME 4083 Arweinyddiaeth a Rheolaeth Addysgol
XME 4093 Datblygu'r Cwricwlwm

Grŵp Ymchwil


Addysg a Datblygiad Proffesiynol Athrawon.
Ers mis Medi 2016 mae Huw wedi bod yn aelod o'r 'Grŵp Ymgysylltu Ymchwil' a sefydlwyd gan Gyngor y Gweithlu Addysg i wella safonau dysgu'n genedlaethol a hyrwyddo rhagoriaeth ymchwil.
Ers mis Ionawr 2018 mae Huw wedi bod yn aelod o gynnig grŵp i gynnal symposiwm BERA ar yr MEP ac ymchwil ystafell ddosbarth.
Mae Huw ar hyn o bryd yn gwneud gwaith ymchwil ar gyfer ei PhD; mae'n canolbwyntio ar swyddogaeth athrawon fel ymchwilwyr yn eu hystafelloedd dosbarth eu hunain. Mae'r ymchwil yn golygu cynnal astudiaeth o'r MEP i ystyried sut mae athrawon wedi adfyfyrio, a datblygu eu hymarfer pedagogaidd ar ôl cwblhau eu cyrsiau.