Enw
Meriel Parry
Swydd
Tiwtor Cyswllt Profiad Ysgol
E-bost
m.parry@bangor.ac.uk
Ffôn
Lleoliad

Cymwysterau a Phrofiad:


Rwyf yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

1969 – 1972 Y Coleg Normal, Bangor Hyfforddiant Tystysgrif Addysg

1992-1996 Cwrs rhan amser Gradd M.Addysg Prifysgol Cymru Bangor.
Dilynais y cwrs Meistr dros gyfnod o bedair mlynedd, Roedd yr oriau dreuliwyd yn y llyfrgell o fudd mawr i mi ddeall pwysigrwydd gwaith ymchwil ar lawr dosbarth.

Treuliais flynyddoedd yn addysgu, yn bennaf yn y sector cynradd.
Yn ystod y cyfnod treuliais 3 mlynedd fel Athrawes Ymgynghorol TGCh ac ADY (secondiad i CYNNAL)

Bûm yn bennaeth ysgolion yng Ngwynedd ac Ynys Môn am 15 mlynedd cyn ymddeol yn 2013.

Ers 2013 – Mentor Allanol yn mentora a chefnogi ANG a’r rhai sydd wedi dilyn y cwrs Meistr mewn Ymarfer Addysgol. Rhan o hyn oedd cefnogi athrawon gyda phrosiectau ymchwil.

2016- Tiwtor Cyswllt Rhan Amser Prifysgol Bangor

Yn rhan o fy ymrwymiad i waith CYDAG (Cymdeithas Ysgolion dros Addysg Gymraeg) fe fyddaf yn derbyn copïau o Ddogfennaeth Ymgynghorol sy’n ymwneud a materion addysgiadol ac yn ymateb iddynt fel bo amser yn caniatáu. Fe fyddaf hefyd yn mynychu cyfarfodydd gyda’r Gweinidog Addysg a’i swyddogion yn flynyddol.

Rwyf hefyd yn ymddiddori yng ngweithgareddau’r Urdd ac yn Ymddiriedolwr ers Tachwedd 2016.