Nia Galliford Owen

Enw
Nia Galliford Owen
Swydd
Cynorthwy-ydd Personol i Bennaeth yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol
E-bost
edsa01@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 383081
Lleoliad
Eifionydd, Safle'r Normal

Mae ei dyletswyddau’n cynnwys:

  • Cynorthwyydd Personol i Bennaeth yr Ysgol
  • Gweinyddu gwiriadau cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)
  • Gweinyddu cyfarfodydd Canolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru
  • Ysgrifennydd i Bwyllgor Moeseg Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas