Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mwy o wybdoaeth

CaBan ym Bangor

Mae Addysg yng Nghymru yn dechrau cyfnod newydd cyffrous, wrth ddatblygu cwricwlwm o'r radd flaenaf i ysgolion ac o fewn addysg athrawon. Mewn ymateb i alwad gan Lywodraeth Cymru, mae Prifysgol Bangor, gyda'i henw da hirsefydlog a rhagorol am hyfforddiant ac addysg athrawon, wedi creu partneriaeth gyda Phrifysgol Caer ac ysgolion arweiniol ac ysgolion rhwydwaith yng ngogledd Cymru. Mae bellach yn cynnig cyfres o raglenni addysg athrawon o ansawdd uchel wedi'u hachredu gan Gyngor y Gweithlu Addysg yng Nghymru. Yn y rhaglenni arloesol hyn mae partneriaid 'CaBan' i gyd yn gweithio gyda'i gilydd i addysgu athrawon hynod alluog, moesegol ac uchelgeisiol y dyfodol.

Rydym yn ceisio meithrin athrawon i'r proffesiwn sy'n frwdfrydig am ddatblygiad plant fel bod y rhai sydd yn eu gofal yn dod yn ddysgwyr uchelgeisiol a galluog, a fydd yn datblygu i fod yn gyfranwyr creadigol mentrus: yn awyddus i ddysgu trwy gydol eu bywydau; yn barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith; yn barod i ddod yn aelodau gwerthfawr o gymdeithas sy'n unigolion iach, hyderus gydag ymdeimlad o gyflawniad, ac yn barod i fod yn ddinasyddion deallus moesegol yng Nghymru a'r byd. (Llywodraeth Cymru/Yr Athro Donaldson, 2015).  

Bydd cyrsiau addysg athrawon CaBan yn darparu profiad o ansawdd uchel ar draws rhwydwaith o amgylcheddau dysgu gwahanol a heriol, gan gynnwys ysgolion trefol a gwledig, ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbennig a lleoliadau addysg awyr agored. Mae hunaniaeth ddiwylliannol Cymru a chryfderau dwyieithrwydd yn agweddau allweddol ar bartneriaeth unigryw CaBan, ynghyd â Chymraeg, sef iaith fyw sy'n tyfu. Bydd y rhaglenni’n paratoi athrawon i fod yn gymwys a pharod i gyflwyno Cwricwlwm newydd Cymru.