Tystysgrif Addysg i Raddedigion (Uwchradd)

Canolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru

Mae Prifysgolion Aberystwyth a Bangor wedi dod at ei gilydd i ddarparu Addysg Gychwynnol Athrawon ar gyfer Gogledd a Chanolbarth Cymru. Mae Canolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru, un o dair canolfan genedlaethol, yn hyfforddi athrawon cynradd ac uwchradd.

Mae’r ganolfan newydd yn cael ei rheoli gan y ddau sefydliad ar y cyd ac mae’n gweithio gydag ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws y rhanbarthau. Mae’r cydweithio hwn yn digwydd yng nghyd-destun partneriaeth strategol ehangach rhwng Prifysgolion Aberystwyth a Bangor mewn perthynas ag Ymchwil a Menter.