Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cysylltu

Ein cyfeiriad:

Canolfan DT
Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol
Prifysgol Bangor
Safle'r Normal
Ffordd Caergybi
Bangor
Gwynedd
LL57 2PZ

Staff

Dewi Rhys Rowlands BA(Hons), PGCE
Cyfarwyddwr y Cwrs
Ffôn: 01248 38 3061
e-bost: eds407@bangor.ac.uk

Aled Williams BA(Hons), PGCE
Darlithydd
Tel: 01248 3823014
e-mbost: a.l.williams@bangor.ac.uk

I Peredur  Williams BSc (Hons), FRSA
Darlithydd
Ffôn: 01248 382674
e-bost: i.p.williams@bangor.ac.uk

Heledd Selwyn 
Gweinyddwr
Ffôn: 01248 38 3082
e-bost: eds40a@bangor.ac.uk

Katie Roberts BDes (Hons), MA
Technegydd addysgu
Ffôn: 01248 383269/383005
e-bost: k.l.roberts@bangor.ac.uk