Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cofrestrwch

Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael felly mae angen cofrestru drwy gysylltu gyda i.p.williams@bangor.ac.uk

Llwythwch i lawr

Lluniau Cynhadledd 2017

Mwy ar gyfer y digwyddiad hwn

Cynhadledd Dylunio Bangor 2018

Mehefin 7fed 2018 - Pontio, Prifysol Bangor

Beth yw Cynhadledd Dylunio Bangor?

Digwyddiad blynyddol yw Cynhadledd Dylunio Bangor sydd yn ddigwyddiad i ysbrydoli ac i addysgu pawb fydd yn bresennol, gan roi dylunio a gweithgynhyrchu yn y canol. Mae’r gynhadledd yn dwyn ynghyd nifer o weithwyr proffesiynol ac ymarferwyr o gwmnïau blaenllaw i siarad am yr hyn maent yn ei wneud a sut y gwnânt hynny. Mae’n gyfle rhy dda i’w fethu.

Pwy ddylai fynychu?

Dylai unrhyw un sydd a diddordeb mewn dylunio a weithgynhyrchu fynychu. Mae’r digwyddiad yn addas ar gyfer gweithwyr proffesiynol o fewn y sector a myfyrwyr (TGAU, Lefel A, Gradd ac ol-raddedig) yn ogystal a’u hathrawon. Beth bynnag yw eich diddordeb neu brofiad mewn dylunio gwahoddi’r chi i ymuno a ni ar gyfer y digwyddiad arbennig hwn.

Ble cynhelir Cynhadledd Dylunio Bangor?

Lleolir y gynhadledd yn y sinema yn Pontio, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Prifysgol Bangor i fanteisio ar faint y sgrin a’r system sain sydd yno ar gyfer y cyflwyniadau.
https://www.pontio.co.uk/Online/

Wedi eu cadarnhau i  ymddangos yn 2018

Jude Pullen – Lego, BBC2 Big Life Fix
Gareth TW Rees – Adidas Futures
Sarah Leech & Becky Hayes-Kidd - Unilever,
Denny Moorhouse – ISC
Tom Richardson (Alumnus)– Enviropax
Eddie Beardsley (Alumnus) - Karcher UK
Jan Hellemans – Frog Design

Cost

Cynnig arbennig buan -  £35 (i gynnwys lluniaeth a chinio bwffe)
Graddedigion –Graddedigion o’r cwrs Dylunio Cynnyrch neu Dylunio a Thechnoleg gyda SAC – AM DDIM. Cysylltwch yn uniongyrchol - i.p.williams@bangor.ac.uk
Disgyblion LefelA/TGAU – AM DDIM. Cysylltwch yn uniongyrchol i.p.williams@bangor.ac.uk

Yn ychwanegol

Gwahoddir pawb sydd yn bresennol i ymuno yn agoriad swyddogol y Sioe Radd Dylunio Cynnyrch 2018 yn dilyn y gynhadledd.