Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cofrestrwch

Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael felly mae angen cofrestru drwy gysylltu gyda i.p.williams@bangor.ac.uk

Llwythwch i lawr

Lluniau Cynhadledd 2017

Mwy ar gyfer y digwyddiad hwn

Archif

(Y 5ed) Cynhadledd Dylunio Bangor 2019

Mehefin 6ed 2019 - Pontio, Prifysol Bangor

Beth yw Cynhadledd Dylunio Bangor?

Digwyddiad blynyddol yw Cynhadledd Dylunio Bangor sydd yn ddigwyddiad i ysbrydoli ac i addysgu pawb fydd yn bresennol, gan roi dylunio a gweithgynhyrchu yn y canol. Mae’r gynhadledd yn dwyn ynghyd nifer o weithwyr proffesiynol ac ymarferwyr o gwmnïau blaenllaw i siarad am yr hyn maent yn ei wneud a sut y gwnânt. Mae’n gyfle rhy dda i’w fethu.

Pwy ddylai'i fynychu?

Dylai unrhyw un sydd a diddordeb mewn dylunio a weithgynhyrchu fynychu. Mae’r digwyddiad yn addas ar gyfer gweithwyr proffesiynol o fewn y sector a myfyrwyr (TGAU, Lefel A, Gradd ac ol-raddedig) yn ogystal a’u hathrawon. Beth bynnag yw eich diddordeb neu brofiad mewn dylunio gwahoddi’r chi i ymuno a ni ar gyfer y digwyddiad arbennig hwn.

Ble cynhelir Cynhadledd Dylunio Bangor?

Lleolir y gynhadledd yn y sinema yn Pontio, Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Prifysgol Bangor i fanteisio ar faint y sgrin a’r system sain sydd yno ar gyfer y cyflwyniadau.
https://www.pontio.co.uk/Online/

Wedi eu cadarnhau i  ymddangos yn 2019

Richard Seale – Seymore Powell, Prif ddylunydd modur
Jude Pullen - Lego, BBC2 Big Life Fix
Jon Rowlandson – DesignStudio, Cyfarwyddwr Dylunio
Dion Turner – Exigo UK, Dylunydd Cynnyrch a DYlunydd Peirianyddol
Rocio Trigo Mendez – DCA Design International, Ymchwilydd Dulynio
Sarah Leech – Unilever, Arweinydd prosiect technegol

Cost

Cynnig arbennig buan -  £35 wedi ei gyfyngu i 20 (i gynnwys lluniaeth a chinio bwffe)

Graddedigion o’r cwrs Dylunio Cynnyrch neu Dylunio a Thechnoleg gyda SAC – £10
Tocyn arferol - £50

Disgyblion LefelA/TGAU – AM DDIM. Cysylltwch yn uniongyrchol i.p.williams@bangor.ac.uk

Yn ychwanegol

Gwahoddi’r pawb sydd yn bresennol i ymuno yn agoriad swyddogol y Sioe Radd Dylunio Cynnyrch 2019 yn dilyn y gynhadledd