Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Instragram/ Facebook

Twitter

Cyfres Darlithoedd dan Glo gyda Jude Pullen

Cyfres Darlithoedd Dan Glo gyda Jude Pullen yw ymateb y cwrs Dylunio Cynnyrch er mwyn sicrhau parhad profiadau dysgu a chyffredinol ein myfyrwyr.

Yn dilyn canslo ein Sioe Gradd Dylunio arferol a Chynhadledd Dylunio Bangor* rydym wedi llwyddo i addasu ac arloesi drwy ddull newydd i ddarparu'r profiadau hyn ar gyfer ein myfyrwyr.

Gofynnom i ni ein hunain; "Sut y gallem barhau i addysgu ein myfyrwyr o bell, a darparu profiad dysgu cydweithredol nad yw fel arfer yn cael ei ennill drwy ddarlith ar-lein ar ei ben ei hun?"

Ein hymateb yw'r gyfres hon o saith darlith a gynlluniwyd mewn cydweithrediad â ac a draddodwyd gan Jude Pullen.

Mae Jude Pullen yn arbenigwr technoleg a phrototeipio ac mae ganddo record ddiwydiannol brofedig trwy ei waith yn Dyson, Sugru a LEGO. Mae Jude hefyd yn adnabyddus am ei ymddangosiad ar Big Life Fix BBC 2 gyda Simon Reeve a Great British Inventions Channel 4 gyda Syr David Jason.

*Mae Cynhadledd Dylunio Bangor yn ddigwyddiad ar gyfer gweithwyr creadigol proffesiynol, gwneuthurwyr newid a darpar ddylunwyr, lle mae mynychwyr yn profi athroniaeth dylunio flaengar, wrth i'n cyfeillion a gweledyddion sy'n adnabyddus yn rhyngwladol rannu eu syniadau ar gyfer dylunio yn y dyfodol a sut i greu newid.

Amserlen ar gyfer y darlithoedd

Darlith

Teitl

20/4/2020

Prototeipio – brysiog a pharod

22/4/2020

Profi gyda defnyddwyr

24/4/2020

Sut i gyfathrebu’r broses dylunio

4/5/2020

Y bobl sy’n newid y byd

6/5/2020

Sut alli di newid y byd

8/5/2020

Sgiliau i gael ardrawiad cadarnhaol

11/5/2020

Darganfod dy bwrpas

14/5/2020 Sesiwn Holi ac Ateb (Zoom)

 

 

 

 

 

 

Gweler yma linc i'r darlithoedd uchod.

Cysylltwch â ni...

Facebook