Dysgu mewn dosbarth

Ysgol Gwyddorau Addysgol

Mae'r Ysgol wedi sefydlu enw da ym maes hyfforddi athrawon ac mae'n parhau i addysgu myfyrwyr mewn cyrsiau gradd ac ôl-radd ar gyfer anghenion ysgolion drwy Brydain.

Dewch i’n Diwrnod Agored

Archebu Prospectws

Archebu Prospectws

MWY AM YR YSGOL

Dan arweiniad staff brwdfrydig mae’r Ysgol yn darparu dewis eang o gyrsiau blaengar yn arwain at dystysgrifau a graddau anrhydedd Prifysgol Bangor ac amrediad o gymwysterau ôl-radd. 

Mwy

Yn y 5 uchaf

am ragolygon gyrfa

Guardian University Guide 2022

ASTUDIWCH GYDA NI

Athro yn ysgrifennu ar fwrdd gwyn mewn dosbarth

Israddedigion

Myfyriwr yn gwneud nodiadau mewn darlith

Ôl-raddedigion

Meysydd Astudio

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Athro mewn dosbarth

Ymchwil Byd-Eang

Mae ein grwpiau ymchwil yn amrywio o ddwyieithrwydd, datblygu iaith i anghenion addysg arbennig.

Prif Adeilad y Celfyddydau

Dewch i Ddiwrnod Agored Ar-lein

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored Ar-lein - dyma'r ffordd orau i weld beth sydd gan Brifysgol Bangor i'w gynnig.

Myfyrwyr tu allan i’r Brif Adeilad

Eich profiad fel myfyriwr

Cewch brofi cymuned gefnogol, bywyd cymdeithasol llawn bwrlwm a lleoliad anhygoel rhwng y mynyddoedd a'r môr.

Newyddion

Y newyddion gan yr Ysgol.

CYSYLLTWCH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cyrsiau neu os hoffech drafod unrhyw fater, cysylltwch â ni:

Bangor, Gwynedd UK LL57 2DG

+44 (0)1248 382629

addysg@bangor.ac.uk

 

EIN COLEG

Mae'r Ysgol Gwyddorau Addysgol yn rhan o Goleg Gwyddorau Dynol. 

Ynghyd â gallu ymchwil y Coleg mae iddo enw da iawn am addysgu a chefnogi myfyrwyr.

 mwy am y Coleg