Dysgu mewn dosbarth

Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol

Mae'r Ysgol wedi sefydlu enw da ym maes hyfforddi athrawon ac mae'n parhau i addysgu myfyrwyr mewn cyrsiau gradd ac ôl-radd ar gyfer anghenion ysgolion drwy Brydain.

Dewch i’n Diwrnod Agored Ar-lein

Archebu Prospectws

Archebu Prospectws

MWY AM YR YSGOL

Dan arweiniad staff brwdfrydig mae’r Ysgol yn darparu dewis eang o gyrsiau blaengar yn arwain at dystysgrifau a graddau anrhydedd Prifysgol Bangor ac amrediad o gymwysterau ôl-radd. 

Mwy

Ansawdd AUR

mewn Rhagoriaeth Addysgu

TEF 2017

10 Uchaf

am Foddhâd Myfyrwyr

The Complete University Guide 2020

ASTUDIWCH GYDA NI

Athro yn ysgrifennu ar fwrdd gwyn mewn dosbarth

Israddedigion

Myfyriwr yn gwneud nodiadau mewn darlith

Ôl-raddedigion

Meysydd Astudio

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Ewch i'n tudalennau Astudio i gael ein holl feysydd pwnc.

Athro mewn dosbarth

Ymchwil Byd-Eang

Mae ein grwpiau ymchwil yn amrywio o ddwyieithrwydd, datblygu iaith i anghenion addysg arbennig.

Prif Adeilad y Celfyddydau

Dewch i Ddiwrnod Agored Ar-lein

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored Ar-lein - dyma'r ffordd orau i weld beth sydd gan Brifysgol Bangor i'w gynnig.

Myfyrwyr tu allan i’r Brif Adeilad

Eich profiad fel myfyriwr

Cewch brofi cymuned gefnogol, bywyd cymdeithasol llawn bwrlwm a lleoliad anhygoel rhwng y mynyddoedd a'r môr.

Newyddion

Y newyddion gan yr Ysgol.

CYSYLLTWCH

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cyrsiau neu os hoffech drafod unrhyw fater, cysylltwch â ni:

Bangor, Gwynedd UK LL57 2DG

+44 (0)1248 382629

addysg@bangor.ac.uk

 

EIN COLEG

Mae'r Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol yn rhan o Goleg Gwyddorau Dynol. 

Ynghyd â gallu ymchwil y Coleg mae iddo enw da iawn am addysgu a chefnogi myfyrwyr.

 mwy am y Coleg