Ffocws ar les

Yr wythnos hon roedd ein Darlithydd Dr Anne-Marie Smith yng nghynhadledd y Fenter Ymchwil Addysg Ddiwylliannol.

Cultural Education Research Initiative (CERI)  yn Lerpwl, gan gyflwyno rhai themâu cychwynnol yn deillio o brosiect ymchwil cydweithredol ar Les mewn Ysgolion a Mannau Diwylliannol. Mae Dr Anne-Marie yn cydweithio â Dave Moloney, Pennaeth Drama yn Ysgol Fred Longworth (Manceinion) ac yn gymrawd o'r fenter the ‘Specialist Leaders in Cultural Education’ (SLICE®)sy’n cael eu cyllido gan ‘Curious Minds’ (curiousminds.org). 

Trwy gyfres o weithdai ‘Ysgrifennu ar gyfer Lles’ dan arweiniad Anne-Marie, mae athrawon o ysgolion o gwmpas Manceinion a staff o'r Theatr Royal Exchange wedi gallu myfyrio ar eu lles personol a phroffesiynol. Daw'r prosiect i ben ym mis Mehefin gyda'r ‘Notebox’: pod ysgrifennu teithiol a fydd yn dechrau preswylio yn y Theatr ac mewn ysgolion, gan gynnig ysgogiadau ysgrifennu i'r cyhoedd, staff theatr, athrawon a disgyblion. Dewch draw i seminar ymchwil Anne-Marie yn ddiweddarach ym mis Mehefin i gael gwybod mwy!

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mai 2019