Graddedigion Dylunio yn arddangos eu gwaith

Arddangoswyd gwaith rhai o ddylunwyr Bangor mewn sioe diwedd blwyddyn.

Bu myfyrwyr blwyddyn olaf ar y rhaglenni BSc Dylunio Cynnyrch a BSc Dylunio a Thechnoleg SAC (Statws Athro Cymwys) yn arddangos eu projectau dros dri diwrnod ar safle’r Normal, Bangor .

Ymysg y gwaith yn cael ei arddangos oedd dodwr blew amrant ffug gan Catrin Hicks, enillwr y wobr israddedig yng nghystadleuaeth Gwobrau Entrepreneuriaeth Santander y Brifysgol; a chynorthwyydd trawsgludo cludwely ar gyfer tîm Achub ar Fynydd Llanberis, a gynlluniwyd gan Oliver Willis.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mehefin 2013