Ysgrifennu Traethodau Academaidd a Thraethodau Hir – gweithdai ar gyfer myfyrwyr MA Astudiaethau Addysg

Bydd yr Ysgol Addysg yn cynnal rhaglen o weithdai wedi eu teilwrio ar gyfer myfyrwyr ar y rhaglen MA Astudiaethau Addysg trwy fis Mawrth, a gynlluniwyd i gynnig cymorth ac arweiniad ar sut i ysgrifennu traethodau academaidd a thraethodau hir.  

Mae cofrestriad yn hanfodol gan fydd llefydd yn cael eu rhoi ar sail ‘cyntaf i’r felin’. Am amserlen lawn a manylion ar sut i gofrestru, ewch i http://www.bangor.ac.uk/addysg/workshops.php.cy

Dyddiad cyhoeddi: 31 Ionawr 2013