Diwrnodau Agored

Diwrnodau Agored Ôl-raddedig

Mae'r Brifysgol yn rhedeg diwrnodau agored ôl-raddedig ar gyfer myfyrwyr mewnol ac allanol. Gweler mwy o wybodaeth yma. Gallwn hefyd drefnu ymweliadau preifat os oes angen. Am unrhyw fanylion pellach e-bostiwch education@bangor.ac.uk.

Eisiau lle i aros?

Efallai y bydd y wefan hon yn ddefnyddiol gan fod tudalen wedi'i ffocysu ar opsiynau o gwmpas Prifysgol Bangor, gan gynnwys y Ganolfan Reolaeth, sydd yn y Brifysgol.