Trafodion Addysg - Education Transactions

 

Cyhoeddir Trafodion Addysg - Education Transactions ar ffurf cyfres o lyfrynnau dwyieithog, sydd hefyd ar gael ar-lein. Maent yn cwmpasu meysydd cwricwlaidd penodol yn ogystal â maes ymchwil a datblygiad yn gyffredinol yn y cyd-destun Cymreig. Mae Trafodion Addysg - Education Transactions yn cynnwys dwy gyfres, sef:

Cyfres A: Y Cwricwlwm
Cyfres B: Cyffredinol

Ffocws gwahanol sydd i’r ddwy gyfres. Tra bo Cyfres B yn seiliedig ar ymchwil mae Cyfres A yn ymwneud yn benodol gyda natur arfer dda o fewn meysydd gwahanol y cwricwlwm. Gan fod y cyhoeddiadau yng Nghyfres A wedi’u hanelu’n benodol at ddarpar athrawon ac athrawon mewn swydd maent yn gyffredinol ag apêl ehangach na’r cyhoeddiadau ymchwil-ganolog yng Nghyfres B. Nod Cyfres B yw cyhoeddi deunydd i gyflenwi cynnyrch cylchgronau ymchwil, gan gynnwys Cylchgrawn Addysg Cymru.

Hyd yma, mae'r cyhoeddiadau a ganlyn ar gael:

Cyfres A: Y Cwricwlwm

Addysg Gerdd yn yr Ysgol Gynradd - Music Education in the Primary School, Caryl Roese, 2003. ISBN 1 84220 046 1.

Addysg Gelf yn yr Ysgol Gynradd - Art Education in the Primary School, Gill Figg, 2002. ISBN 1 84220 035 6.

Addysg Grefyddol yn yr Ysgol Gynradd - Religious Education in the Primary School, Geraint Davies, 2004. ISBN 1 84220 059 3

Mathemateg yn yr Ysgol Gynradd - Mathematics in the Primary School, Dylan V.Jones, Ann Dowker, a Delyth Lloyd, 2005. ISBN 1 84220 060 7.

Dylunio a Thechnoleg yn y Cwricwlwm - Design and Technology in the Curriculum, Gwyn Pritchard, Aki Rasinen, Pasi Ikonen, Timo Rissanen, David Barlex, Louise Davies, 2008. ISBN 978 1 84220 102 2.

Cyfres B: Cyffredinol

Ennill Iaith – A Language Gained, Cen Williams, 2002. ISBN 1 84220 026 7.

Addysg Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog – Welsh-medium and Bilingual Education,
Catrin Redknap. W Gwyn Lewis, Sian Rhiannon Williams a Janet Laugharne, 2006. ISBN 1 84220 072 0

Iaith yn y Gymru Amlieithog – Language in Multilingual Wales, Jonathan Brentnall, Jenny Cann a Cen Williams, 2009. ISBN 978 1 84220 116 9

Addysg Dinasyddiaeth yng Nghymru – Citizenship Education in Wales, Sheila Bennell, Shirley Egley, David Norcliffe a David Sullivan, 2011. ISBN 978 1 84220 122 0

Rhagor o fanylion

Am ragor o fanylion am Trafodion Addysg - Education Transactions, cliciwch yma: Trafodion Addysg - Education Transactions.