Cyhoeddiadau

Mae staff yn Yr Coleg Addysg a Dysgu Gydol Oes yn ysgrifennu ac yn golygu amrywiaeth o lyfrau a chyfnodolion ac yn cynllunio a chyhoeddi profion a deunyddiau cwricwlwm yn ogystal â chyhoeddi eu hymchwil mewn cyfnodolion a adolygir gan gydweithwyr:

Newydd, 5ed argraffiad

Foundations of Bilingual Education and Bilingualism

image of book cover ' Foundations of Bilingual Education and Bilingualism' by Prof Colin Baker

gan yr Athro Colin Baker
Chwefror 2011

Mae pumed argraffiad y llyfr poblogaidd hwn yn rhoi cyflwyniad cynhwysfawr i ddwyieithrwydd ac addysg ddwyieithog. Mewn arddull gryno ac eglur, mae’r 19 pennod yn ymdrin â’r holl gwestiynau allweddol ym maes dwyieithrwydd ar lefel unigol, grŵp a chenedlaethol.

Cliciwch yma i ddarllen mwy...

 

Newydd, argraffiad 1af

English Language Education Across Greater China

Book cover Anwei Feng

Golygwyd gan Dr Anwei Feng
Chwefror 2011

Y llyfr cyntaf i gynnig trafodaeth gynhwysfawr a manwl o ledaeniad y Saesneg ac addysg Saesneg ar draws Tsieina. Mae’n cynnwys dwy gyfrol.

 

 

2ail argraffiad

Creating a Responsive Environment for People with Profound and Multiple Learning Difficulties

Book Cover Jane Ware

gan Dr Jean Ware
2003

Nod yr ail argraffiad hwn, wedi ei ddiwygio a’i ddiweddaru, yw galluogi athrawon a staff gofal sy’n gweithio gyda phobl sydd ag anawsterau dysgu dwys a lluosog mewn unrhyw gyd-destun i greu amgylchedd rhyngweithiol i’r bobl hynny.

Mwy o gyhoeddiadau gan Dr Jean Ware.

 

Prawf Geirfa Cymraeg

Image of CD Prawf Geirfa Cymraeg

gan Virginia Gathercol ac Enlli Thomas
2008

Prawf Geirfa Cymraeg yw’r prawf geirfa oddefol cyntaf yn benodol i blant dwyieithog sy'n siarad Cymraeg. Ar gael ar ffurf llyfr, CD neu becyn i unigolion neu grwpiau.
Ewch i'r wefan i gael rhagor o wybodaeth. 
Mwy o gyhoeddiadau gan Yr AthroEnlli Thomas.