Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Ôl-raddedig


Mae’r Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol yn cynnig y cyfleoedd cyllido canlynol:

PhD mewn Dwyieithrwydd a gyllidir gan yr ESRC

Gwahoddir ceisiadau am efrydiaeth PhD dair blynedd wedi ei chyllido'n llawn yn dechrau ym mis Hydref 2016. Bydd y myfyriwr llwyddiannus wedi’i (l)leoli yn Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol, Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith Saesneg neu Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor. Cyllidir yr efrydiaeth drwy gyfuniad o DTC Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) Cymru a chyllid mewnol. Llawn amser, yn dechrau Hydref 2016.

Mwy o wybodaeth...

Myfyrwyr Meistr Llawn-amser (DU/UE)

  • Bwrsari gwerth £1,000

Gwneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu y Brifysgol.

Gall ymgeiswyr DU/UE gwneud cais yn: www.bangor.ac.uk/courses/postgrad/taught/apply.php.cy