Staff

I ffonio aelod o staff yn uniongyrchol, deialwch (+44) 01248 yn gyntaf ac ychwanegu un o’r rhifau isod.

Mae’r Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol yn rhan o’r Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas.

Staff Dysgu, Ymchwil a Prosiect

Aelod Staff Ebost Ffôn Swydd
Gwilym Siôn ap Gruffudd email icon 383074 Darlithydd mewn Addysg
Dr Jessica Clapham email icon 383088 Darlithydd mewn Addysg
Owen Tudur Davies email icon 382937 Darlithydd mewn Addysg Cynradd
Helen Edwards email icon 383104 Darlithydd mewn Addysg Cynradd (Cymraeg)
Nesta Wynne Elliott email icon 382880 Darlithydd mewn Addysg Cynradd
Gwyn Ellis email icon 382845 Darlithydd mewn Addysg
Graham French email icon 388598 Ddarlithydd mewn Addysg (Addysg Awyr Agored)
Dr Marguerite Hoerger email icon 383899 Uwch-ddarlithydd (Dysgu ag Ymchwil)
Ann Hopcyn email icon 383204 Darlithydd Rhan-amser mewn Addysg
Yr Athro Carl Hughes email icon 383278 Arweinydd Strategol ar gyfer Addysg Athrawon a Gallu Ymchwil Ranbarthol
Rowena Hughes-Jones email icon 382958 Darlithydd mewn Addysg (Blynyddoedd Cynnar)
Dr Bryn Jones email icon 383979 Darlithydd mewn Addysg Cynradd (Gwyddoniaeth)
Gwyn Jones email icon 388230 Darlithydd Addysg (Mathemateg)
Helen Elis Jones email icon 383063 Darlithydd mewn Addysg Cynradd (Mathemateg)
Laura Elizabeth Jones email icon 383007 Darlithydd mewn Addysg
Rhys Coetmor Jones email icon 383008 Darlithydd mewn Addysg (Addysg Gorfforol)
Dr Susan Wyn Jones email icon 382955 Darlithydd mewn Addysg (Cemeg)
Fliss Kate Kyffin email icon 383593 Myfyriwr Ymchwil, Cyfarwyddwr Astudiaethau Addysg MA llawn Amser (gyda lleoliad), Darlithydd Rhan-amser
Dr John Lewis email icon 383983 Darlithydd Rhan-amser mewn Addysg (Bioleg)
Modlen Lynch email icon 383018 Darlithydd Rhan-amser mewn Addysg (Addysg Grefyddol)
Anwen Owen email icon   Darlithydd Rhan-amser mewn Addysg
Carla Owen email icon 383007 Darlithydd mewn Addysg
Gwyn Owen email icon 383595 Darlithydd mewn Addysg (Addysg Gorfforol)
Huw Clwyd Phillips email icon 382533 Darlithydd mewn Addysg
Delyth Roberts email icon 383969 Darlithydd Rhan-amser mewn Addysg
Helen Branwen Roberts email icon 383080 Darlithydd mewn Addysg Cynradd (Addysg Grefyddol)
Dewi Rowlands email icon 383061/383005 Darlithydd mewn Addysg (Dylunio a Thechnoleg)
Manon Sion Tiwtor Rhan-amser
Dr Anne-Marie Smith email icon 383610 Darlithydd mewn Addysg
Yr Athro Enlli Thomas email icon 383053 Pennaeth yr Ysgol
Rhian Tomos email icon 383006 Cyfarwyddwr Partneriaethau Ysgolion a Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer Athrawon
Dr Emily Tyler email icon 383962 Darlithydd (Dysgu ag Ymchwil)
Dr Jean Ware email icon 388233 Darlitnydd mewn Addysg.
Aled Williams email icon 383014 Darlithydd mewn Addysg (Dylunio a Thechnoleg)
Gwawr Maelor Williams email icon 383105 Darlithydd mewn Addysg (Cymraeg)
Dr Nia Williams email icon 383026 Darlithydd/Ymchwilydd
Peredur Williams email icon 382674 Darlithydd mewn Addysg (Dylunio a Thechnoleg)
Hazel Wordsworth email icon 382493 Cyfarwyddwr AGA ar draws y Ganolfan
Dr Nia Elizabeth Young email icon 383070 Darlithydd mewn Astudiaethau Plentyndod

Tiwtoriaid Cyswllt Profiad Ysgol

Member of Staff Email
Alison Butler email icon
Meriel Parry email icon
Siwan Tecwyn email icon

Staff Cefnogi yn Addysg

Aelod Staff Ebost Ffôn Swydd
Beth Barker email icon 383012 Swyddog Gweinyddol
Lester Bath email icon 388534 Cynorthwywr Gweinyddol (Uned Profiad Ysgol)
Rhodri Evans email icon 388234 Swyddog Gweinyddol
Rhian Gardiner email icon 382942 Swyddog Gweinyddol / Cefnogaeth TG
Elsbeth Jones email icon 388726 Cynorthwywr Gweinyddol (Uned Profiad Ysgol)
Gillian Pritchard email icon 383085 Dirprwy Reolwr y Coleg - Rheoli Data (Addysg)
Angharad Wyn Hughes email icon 382932 Swyddog Gweinyddol
Nia Galliford Owen email icon 383081 Cynorthwy-ydd Personol i Bennaeth yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynols / Swyddog Gweinyddol
Rachel Pople   383083 Swyddog Gweinyddol
Heledd Selwyn email icon 383082 Swyddog Gweinyddol
Janet Thomas email icon 383275 Swyddog Gweinyddol
Rhian Tomos email icon 383006 Cyfarwyddwr Partneriaethau Ysgolion a Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer Athrawon

Myfyrwyr Ymchwil – Llawn Amser

Name Qualification Aim Email Telephone

Abeer Alabdan

PhD (Ll/A)

edp396@bangor.ac.uk

3007

Mehwish Ahsen PhD (Ll/A) edp1e7@bangor.ac.uk  
Millicent Blandford-Davies
PhD (Ll/A) edp5f8@bangor.ac.uk  

Charu Dada

EdD (Ll/A)

edpf61@bangor.ac.uk

3007

Jacob Finifrock

PhD (Rh/A)

jacob_finifrock@sil.org

 

Angela John

EdD (Ll/A)

edp0d5@bangor.ac.uk

3007

Gwyn Robert Jones

EdD (Rh/A)

edsc09@bangor.ac.uk

8230

Laura Elizabeth Jones

EdD (Rh/A)

edp2d2@bangor.ac.uk

3007

Lowri Mair Jones

PhD  (Rh/A)

lowri.m.jones@bangor.ac.uk

 

Edwin Kelly

EdD (Rh/A)

edp405@bangor.ac.uk

 

Ellie Morsman

MPhil (Ll/A)

edp829@bangor.ac.uk

3007

Helena O'Boyle

PhD (Ll/A)

edp807@bangor.ac.uk

3007

Carla Marie Owen

PhD (Ll/A)

edp714@bangor.ac.uk

3007

Sion Aled Owen

PhD (Ll/A)

s.a.owen@bangor.ac.uk

3007

Nia Mererid Parry

PhD (Ll/A)

edp504@bangor.ac.uk

3007

Susan Ruth Peart

EdD (Rh/A)

SusieP@reaseheath.ac.uk

 

Jane Pegram PhD (Ll/A) edp5f6@bangor.ac.uk  

Laura Ann Pitts

PhD (Ll/A)

edp72e@bangor.ac.uk

3007

Catherine Eleri Powell

EdD (Rh/A)

eleripowell@hotmail.com

 

Claire Quinn EdD (Rh/A) edpfd8@bangor.ac.uk  

Lindsay Marie Roberts

EdD (Rh/A)

edp38e@bangor.ac.uk

 

Rachel Tombs Bezkorowajnyj EdD (Ll/A) edpfda@bangor.ac.uk  

Clive Underwood

EdD (Rh/A)

cliveu@yahoo.co.uk

 

Sonya Woodward

EdD (Rh/A)

s.woodward@bangor.ac.uk

 

Yue Zhang PhD (Ll/A) edp1e4@bangor.ac.uk  

Technegwyr yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol

Aelod Staff Ebost Ffôn Swydd
Katie Roberts email icon 383005 Technegydd Addysg (Dylunio a Thechnoleg)

Swyddogion

Pennaeth yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol Yr Athro Enlli Thomas

Dirprwy Bennaeth yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol (Dysgu a Addysgu)

Dr. Susan Wyn Jones
Cyfarwyddwr Ymchwil Dr Jean Ware
Hyrwyddwr Effaith Ymchwil Dr Marguerite Hoerger
Arweinydd Strategol ar gyfer Addysg Athrawon a Gallu Ymchwil Ranbarthol Professor Carl Hughes
Cyfarwyddwr Cyrsiau AGA ar draws CAAGCC Hazel Wordsworth
Cyfarwyddwr Partneriaethau Ysgolion a Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer Athrawon Mrs Rhian Tomos
Cyfarwyddwr Ymgysylltu â Myfyrwyr Mrs Nesta Wynne Elliott
Tiwtor Myfyrwyr Rhyngwladol Dr Nia Williams
Uwch Diwtor (cyrsiau AGA) Mrs Nesta Wynne Elliott
Uwch Diwtor (cyrsiau eraill) Dr Anne-Marie Smith
Cydlynydd Anabledd Mrs Helen Branwen Roberts
Cydlynydd TGC Gwawr Maelor Williams
Swyddog Mynediad BA (SAC) Mrs Helen Edwards
Swyddog Mynediad TAR Cynradd Mrs Helen Elis Jones
Swyddog Astudiaethau Plentyndod a Derbyniadau Ieuenctid BA a MRes Dr Anne-Marie Smith
Cyfarwyddwr PhD a EdD Dr Jean Ware
Cyfarwyddwr MRes (Addysg) a MRes (Plentyndod ac Ieuenctid) Dr Anne-Marie Smith
Cyfarwyddwr MA mewn Addysg (Llawn amser) Felicity Kate Kyffin
Cyfarwyddwr MA mewn Addysg (Rhan amser) Mr Huw Clwyd Phillips
Cyfarwyddwr TAR Uwchradd Mr Graham French
Cyfarwyddwr TAR Cynradd Mr Gwyn Ellis
Cyfarwyddwr BA (SAC) Mr Gwyn Ellis
Cyfarwyddwr y cwrs BA (Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid) Dr Nia Elizabeth Young
Cyfarwyddwr y cwrs BSc Dylunio a Thechnoleg (SAC) Mr Dewi Rowlands
Cyfarwyddwr y cwrs BSc Dylunio a Cynhyrchu Nwyddau Mr Dewi Rowlands
Cyfarwyddwr y cwrs FdA (cohort Blywddyn 2 2017 yn unig) Rowena Hughes-Jones
Cyfarwyddwr Rhaglen Athrawon Graddedig (Uwchradd) Mr Rhys Coetmor Jones
Cyfarwyddwr Rhaglen Athrawon Graddedig (Cynradd) Mr Owen Davies
Meistr mewn Ymarfer Addysgol (MYA) - Arweinydd Bangor Mr Gwyn Jones
Dirprwy Reolwr y Coleg, Rheoli Data (Addysg) Gillian Pritchard
Swyddog Iechyd a Diogelwch Ms Christine Monks
Swyddog Marchnata Addysg Ms Lowrian Williams

Athrawon Emeritws

Yr Athro Phillip Williams
Yr Athro Iolo Wyn Williams
Yr Athro Gareth Roberts h.g.f.roberts@bangor.ac.uk
Yr Athro Janet Pritchard  
Yr Athro Colin Baker