Staff

I ffonio aelod o staff yn uniongyrchol, deialwch (+44) 01248 yn gyntaf ac ychwanegu un o’r rhifau isod.

Mae’r Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol yn rhan o’r Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas.

Staff Dysgu, Ymchwil a Prosiect

Aelod Staff Ebost Ffôn Swydd
Gwilym Siôn ap Gruffudd email icon 383074 Darlithydd mewn Addysg
Dr Jessica Clapham email icon 383088 Darlithydd mewn Addysg
Owen Tudur Davies email icon 382937 Darlithydd mewn Addysg Cynradd
Helen Edwards email icon 383104 Darlithydd mewn Addysg Cynradd (Cymraeg)
Nesta Wynne Elliott email icon 382880 Darlithydd mewn Addysg Cynradd
Gwyn Ellis email icon 382845 Darlithydd mewn Addysg
Graham French email icon 388598 Ddarlithydd mewn Addysg (Addysg Awyr Agored)
Dr Marguerite Hoerger email icon 383899 Uwch-ddarlithydd (Dysgu ag Ymchwil)
Ann Hopcyn email icon 383204 Darlithydd Rhan-amser mewn Addysg
Yr Athro Carl Hughes email icon 383278 Pennaeth yr Ysgol
Rowena Hughes-Jones email icon 382958 Darlithydd mewn Addysg (Blynyddoedd Cynnar)
Dr Bryn Jones email icon 383979 Cymrawd Ymchwil
Gwyn Jones email icon 388230 Darlithydd Addysg (Mathemateg)
Helen Elis Jones email icon 383063 Darlithydd mewn Addysg Cynradd (Mathemateg)
Laura Elizabeth Jones email icon 383007 Darlithydd mewn Addysg
Rhys Coetmor Jones email icon 383008 Darlithydd mewn Addysg (Addysg Gorfforol)
Dr Susan Wyn Jones email icon 382955 Darlithydd mewn Addysg (Cemeg)
Fliss Kate Kyffin email icon 383593 Myfyriwr Ymchwil, Cyfarwyddwr Astudiaethau Addysg MA llawn Amser (gyda lleoliad), Darlithydd Rhan-amser
Dr John Lewis email icon 383983 Darlithydd Rhan-amser mewn Addysg (Bioleg)
Modlen Lynch email icon 383018 Darlithydd Rhan-amser mewn Addysg (Addysg Grefyddol)
Anwen Owen email icon Darlithydd Rhan-amser mewn Addysg
Carla Owen email icon 383007 Darlithydd mewn Addysg
Gwyn Owen email icon 383595 Darlithydd mewn Addysg (Addysg Gorfforol)
Huw Clwyd Phillips email icon 382533 Darlithydd mewn Addysg
Delyth Roberts email icon 383969 Darlithydd Rhan-amser mewn Addysg
Helen Branwen Roberts email icon 383080 Darlithydd mewn Addysg Cynradd (Addysg Grefyddol)
Dewi Rowlands email icon 383061/383005 Darlithydd mewn Addysg (Dylunio a Thechnoleg)
Manon Sion Tiwtor Rhan-amser
Dr Anne-Marie Smith email icon 383610 Darlithydd mewn Addysg
Yr Athro Enlli Thomas email icon 383053 Athro Ymchwil mewn Addysg
Rhian Tomos email icon 383006 Cyfarwyddwr Partneriaethau Ysgolion a Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer Athrawon
Dr Emily Tyler email icon 383962 Darlithydd (Dysgu ag Ymchwil)
Dr Jean Ware email icon 388233 Darlitnydd mewn Addysg.
Aled Williams email icon 383014 Darlithydd mewn Addysg (Dylunio a Thechnoleg)
Gwawr Maelor Williams email icon 383105 Darlithydd mewn Addysg (Cymraeg)
Dr Nia Williams email icon 383026 Darlithydd/Ymchwilydd
Peredur Williams email icon 382674 Darlithydd mewn Addysg (Dylunio a Thechnoleg)
Hazel Wordsworth email icon 382493 Cyfarwyddwr AGA ar draws y Ganolfan
Dr Nia Elizabeth Young email icon 383070 Darlithydd mewn Astudiaethau Plentyndod

Tiwtoriaid Cyswllt Profiad Ysgol

Member of Staff Email
Alison Butler email icon
Meriel Parry email icon
Siwan Tecwyn email icon

Staff Cefnogi yn Addysg

Aelod Staff Ebost Ffôn Swydd
Heledd Bowen email icon 388534 Cynorthwywr Gweinyddol (Uned Profiad Ysgol)
Katie Cox email icon
383491 Uwch Swyddog Clerigol
Rhodri Evans email icon 388234 Swyddog Gweinyddol
Rhian Gardiner email icon 382942 Swyddog Gweinyddol / Cefnogaeth TG
Elsbeth Jones email icon 388726 Cynorthwywr Gweinyddol (Uned Profiad Ysgol)
Gillian Pritchard email icon 383085 Dirprwy Reolwr y Coleg - Rheoli Data (Addysg)
Nia Galliford Owen email icon 383081 Cynorthwy-ydd Personol i Bennaeth yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynols / Swyddog Gweinyddol
Rachel Pople 383083 Swyddog Gweinyddol
Rhian Tomos email icon 383006 Cyfarwyddwr Partneriaethau Ysgolion a Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer Athrawon

Myfyrwyr Ymchwil – Llawn Amser

Name Qualification Aim Email Telephone
Abeer Alabdan PhD (Ll/A) edp396@bangor.ac.uk 3007
Mehwish Ahsen PhD (Ll/A) edp1e7@bangor.ac.uk
Millicent Blandford-Davies
PhD (Ll/A) edp5f8@bangor.ac.uk
Charu Dada EdD (Ll/A) edpf61@bangor.ac.uk 3007
Jacob Finifrock PhD (Rh/A) jacob_finifrock@sil.org
Angela John EdD (Ll/A) edp0d5@bangor.ac.uk 3007
Gwyn Robert Jones EdD (Rh/A) edsc09@bangor.ac.uk 8230
Laura Elizabeth Jones EdD (Rh/A) edp2d2@bangor.ac.uk 3007
Lowri Mair Jones PhD (Rh/A) lowri.m.jones@bangor.ac.uk
Edwin Kelly EdD (Rh/A) edp405@bangor.ac.uk
Ellie Morsman MPhil (Ll/A) edp829@bangor.ac.uk 3007
Helena O'Boyle PhD (Ll/A) edp807@bangor.ac.uk 3007
Carla Marie Owen PhD (Ll/A) edp714@bangor.ac.uk 3007
Sion Aled Owen PhD (Ll/A) s.a.owen@bangor.ac.uk 3007
Nia Mererid Parry PhD (Ll/A) edp504@bangor.ac.uk 3007
Susan Ruth Peart EdD (Rh/A) SusieP@reaseheath.ac.uk
Jane Pegram PhD (Ll/A) edp5f6@bangor.ac.uk
Laura Ann Pitts PhD (Ll/A) edp72e@bangor.ac.uk 3007
Catherine Eleri Powell EdD (Rh/A) eleripowell@hotmail.com
Claire Quinn EdD (Rh/A) edpfd8@bangor.ac.uk
Lindsay Marie Roberts EdD (Rh/A) edp38e@bangor.ac.uk
Rachel Tombs Bezkorowajnyj EdD (Ll/A) edpfda@bangor.ac.uk
Clive Underwood EdD (Rh/A) cliveu@yahoo.co.uk
Sonya Woodward EdD (Rh/A) s.woodward@bangor.ac.uk
Yue Zhang PhD (Ll/A) edp1e4@bangor.ac.uk

Technegwyr yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol

Aelod Staff Ebost Ffôn Swydd
Katie Roberts email icon 383005 Technegydd Addysg (Dylunio a Thechnoleg)

Athrawon Emeritws

Yr Athro Phillip Williams
Yr Athro Iolo Wyn Williams
Yr Athro Gareth Roberts h.g.f.roberts@bangor.ac.uk
Yr Athro Janet Pritchard
Yr Athro Colin Baker