Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bywyd Myfyrwyr

Bywyd Myfyrwyr

Mae pob myfyriwr yn wahanol, dyna pam fod Bangor yn cynnig rhywbeth i bawb. Mae’r ddinas ei hun yn fychan a chroesawgar sy’n golygu ei bod yn hawdd gwneud ffrindiau. Mae yma hefyd gymuned Gymraeg glos ac os ewch chi allan am beint i dafarn enwog y Glôb, rydych yn siwr o ddod ar draws rhywun yr ydych yn ei adnabod.

Darllenwch ein tudalennau ar Bywyd Myfyrwyr am fanylion pellach.

Llety

Mae hedfan y nyth yn medru bod yn gam anodd iawn, dyna pam nad ydym ni yma ym Mhrifysgol Cymru, Bangor eisiau i chi boeni am ddod o hyd i rywle i fyw. Rydym ni’n falch o fedru sicrhau un o’n 2000 o ystafelloedd i bob myfyriwr sydd ar ei flwyddyn gyntaf.

Darllenwch ein tudalennau ar Lety am fanylion pellach.

Cyllid Israddedig

Does dim angen talu ffioedd dysgu'n syth - gohirir talu tan ar ôl i chi raddio. Rhoddir grantiau gwerth hyd at £2700 i fyfyrwyr o Gymru a Lloegr yn dibynnu ar incwm eu cartref. Gellwch wneud cais am fenthyciad myfyrwyr i helpu gyda'ch costau byw. Mae cymorth ariannol ychwanegol ar gael!

Darllenwch ein tudalennau ar Gyllid Israddedigion am fanylion pellach.

Cyllid ôl-raddedigion

Mae byw yma yn rhad o gymharu â chostau byw mewn nifer o ddinasoedd a threfi prifysgol eraill. Yn ôl yr ‘A-Z of Universities and Higher Education Colleges’ papur newydd yr ‘Independent’, Bangor yw un o’r “llefydd rhataf ym Mhrydain” ar gyfer myfyrwyr.

Darllenwch ein tudalennau ar Gyllid Ôl-raddedigion am fanylion pellach.