Dyddiau Ymweld Ymgeiswyr UCAS

Fel arfer byddwch yn cael gwahoddiad gan yr Ysgol ei hun, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglyn â’r Dyddiau Ymweld neu’r trefniadau, cysylltwch â Jo Briggs (ffôn 01248 382629).

Efallai y byddwch eisiau dod i Dyddiau Ymweld ar gyfer y Brifysgol gyfan hefyd er mwyn cael y cyfle i ymweld â’r Ysgol a’r Brifysgol.

Beth sy’n digwydd yn ystod Dyddiau Ymweld Ymgeiswyr UCAS?

Mae ein Dyddiau Ymweld yn rhoi cyfle gwych i ddarpar fyfyrwyr i ymweld â’n adran, y Brifysgol a’r ardal o amgylch Bangor. Mae’r Diwrnod yn cychwyn gyda chroeso a chyflwyniad gan aelod o staff, ac yna cinio bys a bawd ysgafn.

Wedi cinio, bydd ein darlithwyr yn rhoi mwy o wybodaeth ynglŷn â chyrsiau unigol a bydd rhieni a myfyrwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau.

Bydd amryw o’n myfyrwyr presennol ar gael trwy gydol y dydd i rannu eu profiadau am Fangor ac i ateb unrhyw gwestiynau.

Rhan olaf y diwrnod fydd taith mewn bws o amgylch campws y Brifysgol. Byddwch yn cael gweld adeiladau’r Brifysgol, yr atyniadau a’r cyfleusterau lleol a hefyd yn cael ymweld ag un o’r ystafelloedd yn y neuaddau preswyl.

Bydd pob ymgeisydd UCAS sydd wedi cael cynnig lle gan yn cael gwahoddiad i’r Dyddiau Ymweld. Os nad ydych wedi gwneud cais eisoes ac eisiau dod i un o’n Dyddiau Ymweld, cysylltwch â ni drwy ffonio 01248 382629 neu ebostio Jo Briggs.

Os nad ydych yn gallu dod...

Os nad yw’r dyddiadau uchod yn gyfleus i chi a’ch bod am ddod i ymweld â ni ar ddyddiad arall, cysylltwch â Jo Briggs (ffôn 01248 382629).

Dod i wybod mwy am ein cyrsiau

Cyn i chi ddod i un o’n Dyddiau Ymweld, gallwch ddod i wybod mwy am Brifysgol Bangor, y cyrsiau sydd ar gael yma ac ein lleoliad trawiadol trwy:

Ystafell gyda golygfa?

Gall gadael cartref fod yn gam mawr, felly nid ydych eisiau gorfod poeni am ddod o hyd i rywle i fyw. Dyna pam fod un o’r 2,000 ystafell yn ein neuaddau preswyl yn cael ei neilltuo ar gyfer pob myfyriwr blwyddyn gyntaf sy’n dewis astudio ym Mangor. Mwy o wybodaeth...