Module XAC-1024:
Chwarae Plant

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Miss Laura Jones

Overall aims and purpose

Bwriad y modiwl hwn yw gwerthuso damcaniaethau chwarae a’u goblygiadau ar gyfer deall sut mae plant ifanc yn dysgu. Mae’n edrych ar y llenyddiaeth ar greadigedd a’i gysylltiadau â chwarae a dysgu. Ymchwilir i’r berthynas rhwng y celfyddydau creadigol a chreadigedd mewn meysydd dysgu perthnasol eraill. Mae’n datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o swyddogaeth y dychymyg wrth ddatblygu meddwl a sut mae plant bach yn dysgu trwy chwarae. Bydd angen i fyfyrwyr sy’n astudio’r modiwl hwn drefnu lleoliad byr lle ceir plant yn yr ystod oed perthnasol.

Course content

Mae’r modiwl hwn yn cynnwys: • datblygiad creadigedd o’i ddechreuadau cynharaf yn y baban; • swyddogaeth delwedd symbolaidd a’r ffyrdd y gall chwarae dychmygus a’r celfyddydau creadigol gyfrannu at feddwl creadigol a throsiadol ym mhob agwedd ar ddysgu plentyn;
• swyddogaeth gallu cerddorol pobl mewn cefnogi tair agwedd hanfodol bwysig ar greadigedd a dychymyg sef awydd i chwarae, cyfathrebu ac emosiwn; • defnyddio amrywiaeth o ddelweddau symbolaidd, gan gynnwys chwarae, fel arfau meddwl;
• damcaniaethau cyfoes sy’n ymwneud â chreadigedd a’r dychymyg mewn perthynas â dysgu plant bach; • goblygiadau’r damcaniaethau hyn ar gyfer ymarfer proffesiynol gyda phlant bach; • ymarfer cadarn sy’n hyrwyddo creadigedd a’r dychymyg, megis gwaith yn Reggio Emilia.

Assessment Criteria

threshold

Gwybodaeth a dealltwriaeth boddhaol o bwysigrwydd darparu cyfleoedd i blant ifanc fynegi eu hunain trwy chwarae a phrofiadau creadigol, a’r gallu i fynegi barn gytbwys.

good

Gwybodaeth a dealltwriaeth da o bwysigrwydd darparu cyfleoedd i blant ifanc fynegi eu hunain trwy chwarae a phrofiadau creadigol, a’r gallu i fynegi barn gytbwys a chlir.

excellent

Gwybodaeth a dealltwriaeth ardderchog o bwysigrwydd darparu cyfleoedd i blant ifanc fynegi eu hunain trwy chwarae a phrofiadau creadigol, a’r gallu i gynegi barn clir a gwreiddiol.

Learning outcomes

 1. Dangos dealltwriaeth o natur a gwerth chwarae mewn dysgu a datblygiad plant ifanc.

 2. Adnabod a deall nodweddion a diffiniadau chwarae yn ôl gwahanol safbwyntiau.

 3. Gwerthuso’n feirniadol eu harsylwadau ar chwarae a gweithgareddau creadigol plant, yn wyneb damcaniaethau perthnasol;

 4. Canfod ym mha ffyrdd y gall oedolion gefnogi a sgaffaldio datblygiad creadigedd a dychymyg mewn chwarae plant – gan ddadansoddi a chyfiawnhau'r penderfyniadau a wneir.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Cyflwyniad Grwp - Poster 50
Astudiaeth Achos 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Darlithoedd: 38 awr

38
Work-based learning

Lleoliad: 6 awr (2@3awr neu 1@6 awr)

6
Private study

Astudiaeth annibynnol (156)

156

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • reflect upon a range of psychological sociological health historical and philosophical perspectives and consider how these underpin different understandings of babies and young children and childhood
 • apply multiple perspectives to early childhood issues recognising that early childhood studies involves a range of research methods theories evidence and applications
 • integrate ideas and findings across the multiple perspectives in early childhood studies and recognise distinctive early childhood studies approaches to relevant issues
 • evaluate competing positions in relation to the construction of babies and young children and childhood by different subjects societal agents and time place and culture
 • constructively critique theories practice and research in the area of child development
 • critically explore examine and evaluate the significance of the cultural historical and contemporary features of various policies institutions and agencies in regard to babies young children and childhood
 • plan for and where appropriate implement play and the curriculum assessment evaluation and improvement of creative learning opportunities taking account of young children's health and emotional well-being
 • reflect upon the ethics of studying babies and young children and their families and communities

Resources

Courses including this module

Compulsory in courses: