Fideos

Fideo: CaBan - Hyfforddi i ddysgu yng Nghymru a thu hwnt

Mae'r radd gyffrous hon gyda SAC yn eich cymhwyso chi fel athro sydd wedi'i hyfforddi'n arbennig i ddysgu yng Nghymru, ac mae hefyd yn drosglwyddadwy i lawer o wledydd eraill.

Fideo: CaBan

Partneriaeth arwyddocaol sy'n gwella cyfleoedd bywyd plant a phobl ifanc yng Ngogledd Cymru.

Proffil Dewi Jones

Mae Dewi yn astudio Addysg Gynradd ym Mhrifysgol Bangor, ac yn wreiddiol o Gaernarfon. Mae'n byw yn Neuadd John Morris-Jones ac yn siarad am ei amser ym Mangor fel myfyriwr Cymraeg.

Proffil Lois Clwyd Hughes

Mae Lois Clwyd Hughes o Ruthun yn astudio Addysg Gynradd ym Mangor.

Arddangosfa Dylunio Cynnyrch 2013

Catrin Lloyd Hicks o Flaenau Ffestiniog yn trafod ei syniad fel rhan o brosiect blwyddyn olaf ei chwrs Dylunio a Thechnoleg..

Dewch i ddarganfod Prifysgol Bangor

Darganfyddwch fwy am ein cyrsiau, adnoddau, llety a'n lleoliad.

Prifysgol Bangor yn ennill gwobr aur yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA).

Profiadau ein Myfyrwyr

Ein myfyrwyr yn rhannu eu profiadau am y lleoliad, yr addysg a’r bywyd cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor

Pam dewis Bangor?

Mae bywyd cymdeithasol Cymraeg heb ei ail ym Mangor, ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) sy’n ganolbwynt i’r rhan helaeth o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau hamdden a chymdeithasol.

Chwaraeon ym Mhrifysgol Bangor

Mae lleoliad Prifysgol Bangor yn ddelfrydol ar gyfer bob math o chwaraeon awyr agored. Dyma Seren Evans, sydd wedi cael ysgoloriaeth gan Rygbi Gogledd Cymru i wneud PhD ym Mhrifysgol Bangor, yn trafod y cyfleusterau a chyfleoedd yma.

Adnoddau Dysgu Prifysgol Bangor

Mae gan Brifysgol Bangor amrywiaeth eang o adnoddau dysgu i fyfyrwyr, gan gynnwys darlithfeydd, ystafelloedd cyfrifiaduron, llyfrgelloedd, labordai, stiwdio recordio a llong ymchwil..

Clybiau a Chymdeithasau

Mae gan Fangor dros 150 o glybiau a chymdeithasau ar gael felly rydych yn siwr o ddod o hyd i rhywbeth sydd at eich dant. Mae aelodaeth i’r holl glybiau a chymdeithasau nawr yn rhad ac am ddim felly does dim rheswm i beidio ymaelodi!

Neuadd John Morris-Jones (JMJ)

Dewch i gael cip olwg ar Neuadd John Morris-Jones, cartref myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Bangor. Am fwy o wybodaeth ewch i www.bangor.ac.uk/llety

Wythnos Groeso

Dyma gip olwg i chi o’r hyn sy’n mynd ymlaen yn ystod yr wythnos gyntaf o’ch bywyd prifysgol.

Graddio

Gwyliwch uchafbwyntiau seremoniau graddio 2018.