Mwy am yr Ysgol

Erys y radd BA (Anrh.) ym Mhrifysgol Bangor, yn un o'r ychydig gyrsiau gradd yn y DG lle cewch y cyfle, pe dymunech, i astudio ysgrifennu ar draws yr holl brif gyfnodau llenyddol o Hen Saesneg drwodd at yr unfed ganrif ar hugain. Ein meysydd arbenigol penodol yw Llenyddiaeth Ganoloesol, y cyfnod Modern Cynnar, Rhamantiaeth, Moderniaeth lenyddol a ffuglen a barddoniaeth Gyfoes. Y tu mewn i'r rhychwant hwnnw mae gennym hefyd gryfderau mewn llenyddiaeth Arthuraidd, damcaniaeth Rhywiau ac Ysgrifennu Merched, Llenyddiaeth a Gwyddoniaeth, ac Ysgrifennu Cymreig yn Saesneg.

Mae Ysgrifennu Creadigol ac Astudiaethau Ffilm yn ddau faes arbennigol arall ac maent yn ran pwysig iawn o broffil cyflawn o gyrsiau a gynnigir gan yr Ysgol. Mae gennym hefyd gryfderau mewn Astudiaethau Canoloesol, Modern Cynnar, Oes Arthur, Ysgrifennu Gothig, llenyddiaeth America, Ysgrifennu Cymraeg mewn Saesneg a Cherddi cyfoes.

Ar lefel ôl-raddedig, yr ydym yn cynnig ystod o gyrsiau hyfforddedig, gan gynnwys MA mewn Gwaith Ffilm ac mewn Ysgrifennu Creadigol a Beirniadol; mae'r rhain oll yn rhedeg ochr yn ochr â'n rhaglen MA ganolog mewn Saesneg. Ar hyn o bryd mae gennym fyfyrwyr PhD yn gweithio yn holl brif gyfnodau llenyddiaeth Saesneg ac mewn Ysgrifennu Beirniadol a Chreadigol.

Adran gyfeillgar a chartrefol yw hon, sy'n elwa o fod mewn dinas brifysgol hanesyddol. Rydym yn ymfalchïo yn ein hysgolheictod, ansawdd ein dysgu a'r diddordeb byw a gymerwn yn llwyddiant academaidd a phersonol ein myfyrwyr.