Llenwch y ffurflen hon ar gyfer pob taith a wnewch gan ddefnyddio cerbyd hur yn y DU.

Os yr ydych yn gyrru tu allan i'r DU rhaid ichi gysylltu a'r Swydffa Yswiriant er mwyn cadarnhau eich bod hefo sicrwydd yswiriant addas. Nodwch fod dim ond cerbydau ar log yn y DU sydd yn y polisi Yswiriant Cerbyd yma. Nid yw defnyddio cerbyd hur tu allan i'r DU yn cael ei sicrhau gan y polisi Yswiriant cyffredinol.

Rhaid i drwydded yrru lawn wedi cael eu cynnal am o leiaf 24 mis a rhaid cyflwyno copi cyfredol o'r drwydded 'bapur' i weinyddwr eich adran.

O 8 Mehefin ymlaen, disodlir y copi papur gan fersiwn ar-lein y mae gennych chi'n unig fynediad ato.

Defnyddiwch y cyswllt isod i greu fersiwn pdf i weinyddwr eich adran ei gofnodi.

 

Os oes gennych bwll ceir, eich car eich hun neu gerbydau benthyg o Adran Brifysgol arall, nid yw'r ffurflen hon ar eich cyfer chi.

Os oes arnoch angen mwy o wybodaeth, dewiswch un o'r opsiynau ar ben uchaf y dudalen hon, neu anfonwch e-bost at y Swyddfa Yswiriant, Chris Benson (c.benson@bangor.ac.uk) neu ei ffonio ar Estyniad 2199.