Uned Pryniant Corfforaethol- Cysylltiadau

Cysylltwch â’r Uned Pryniant Corfforaethol i gael gwybodaeth am drefniadau contract cystadleuol, cyngor ar y dulliau gweithredu gorau gyda holl faterion pryniant, yn cynnwys cydymffurfio â deddfwriaeth bryniant yr Undeb Ewropeaidd, ac ar gyfer rheoli holl faterion yswiriant Prifysgol Bangor.

Nicola Day
Cyfarwyddwr Caffael
Estyniad 8675

Llyr Williams
Swyddog Caffael
Estyniad 2057

Chris Benson
Swyddog Yswiriant a Swyddog Caffael Cynorthwyol
Estyniad 2199