Sut i strwythuro eich Datganiad Personol UCAS?

Uchafswm y Datganiad Personol UCAS yw 47 llinell – sydd tua 500 – 550 o eiriau, maint 12 ffont. Uchafswm y llythrennau yw 4000 yn cynnwys bylchau.

Sut wnâi gychwyn?

Dylai paragraff agoriadol eich Datganiad Personol gynnwys y rheswm dros ddewis astudio’r cwrs penodol gan mai dyma fydd y tiwtor mynediad yn chwilio amdano.

ER HYNNY – Peidiwch â chychwyn drwy ddweud “Dwi wedi bod eisiau astudio’r cwrs yma erioed…”

Mae’n bwysig i ddal sylw’r tiwtor mynediad o’r cychwyn cynaf. Os oes gennych bwynt gwerthu unigryw, dyma ble y dylech son amdano.

Cofiwch y canlynol wrth ysgrifennu eich datganiad personol…

•             Byddwch yn bersonol a hyderus nid diflas
•             Peidiwch â chychwyn pob brawddeg gyda “Rwyf”
•             Ysgrifennwch yn naturiol
•             Peidiwch â bod yn rhy gyfeillgar na’n rhy ffurfiol
•             Byddwch yn onest
•             Gorffennwch ar nodyn cryf
•             Dangoswch eich draft i ffrind neu athro/athrawes
•             Gwnewch sawl copi
•             Cymerwch eich amser i’w wneud yn iawn.