Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyllid Myfyrwyr

Pan fyddwch yn dod i Brifysgol, mi fydd gennych ddau brif gost.

Ffioedd Dysgu

Ffioedd Dysgu ydi’r hyn y bydd rhaid i chi ei dalu i’r Brifysgol er mwyn astudio eich cwrs. Nid oes rhaid i fyfyrwyr dalu’r ffi hwn o flaen llaw. Y neges yw, astudio yn gyntaf a thalu wedyn.

Costau Byw

Y prif gostau byw fydd llety, rhent, biliau, bwyd, dillad, llyfrau, offer, teithio a chymdeithasu.

Ond peidiwch a phoeni mae na help ar gael. Ewch i dudalennau Cyllid Myfyrwyr am fwy o wybodaeth.

Help a Chymorth

Beth bynnag yw eich sefyllfa, mae yna help ar gael I bob myfyriwr i ddelio efo costau prifysgol.  Cewch help gan y llywodraeth a gan y Brifysgol.
Ewch i dudalennau Cyllid Myfyrwyr am fwy o wybodaeth neu cysylltwch a Uned Cymorth Ariannol am gyngor a chefnogaeth.

Grantiau

Yn dibynnu ar incwm y cartref, efallai y bydd myfyrwyr yn deliwng am grant neu fwrsariaeth gan y llywodraeth tuag at gostau astudio yn y brifysgol.

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Bangor

Mae Prifysgolion yn cynnig ysgoloriaethau a bwrsariaethau eu hunain. Mae rhai yn ddibynnol ar arholiad a lleill ar ganlyniadau Lefel A. Ni does rhaid i chi dalu’r arian hwn yn ol ac mae gennych ryddid I’w wario fel a fynnoch. Yma ym Mangor, rydym yn cynnig £3.4M mewn Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau. Dewch i wybod mwy yma.

Gwneud cais am am Gyllid Myfyrwyr

Ewch i’r wefan Cyllid Myfyrwyr am fwy o wybodaeth ac i weld y ffurflen PN1 sef y ffurflen gais ar gyfer cyllid myfyrwyr. Gallwch gwblhau eich ffurflen yn electronig ar-lein.

Cliciwch ar y linc perthnasol i wybod mwy -

Gwnewch gais am gyllid myfyriwr  cyn gynted a phosibl hyd yn oed os nad ydych yn siwr ym mha brifysgol y byddwch yn astudio ynddi.  Cysylltwch â'r Uned Cymorth Ariannol os oes angen help arnoch efo’ch cais.