Cyfarwyddyd Deddf Llwgrwobrwyaeth

Mae'r Ddeddf Llwgrwobrwyo'n creu trosedd i sefydliadau sy'n methu a rhwystro personau sy'n gysylltiol a hwy rhag llwgrwobrwyo person arall ar ran y sefydliad. Mae'r Brifysgol, mewn ymateb i ofynion y Ddeddf, wedi dynodi Gwenan Hine, Uned Cydymffurfio fel y Swyddog ac wedi cytuno Polisi yn erbyn Llwgrwobrwyo sy'n amlinellu gofynion a disgwyliadau'r Brifysgol.

Polisi yn erbyn Llwgrwobrwyo

Ceir mwy o gyfarwyddyd ar ofynion y ddeddf gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder. Mae'r Ddogfen Gyfarwyddyd yn cynnwys ychydig o astudiaethau achos defnyddiol i ddangos sut bydd y Ddeddf Llwgrwobrwyo’n gweithio’n ymarferol. Mae cyfarwyddyd byr ar gael yn ogystal.

 

Polisi ar gyfer Cynnig neu Dderbyn Lletygarwch Corfforaethol