Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Novel coronavirus (2019-nCoV)

Diweddariad 8 Mehefin 2020

Bydd campws y Brifysgol ar agor i fyfyrwyr ar gyfer derbyniad Medi 2020.

Ein nod yw darparu cymaint o addysgu wyneb yn wyneb â phosibl wrth gynnal pellter cymdeithasol a chadw ein myfyrwyr / staff mor ddiogel â phosibl.