Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Novel coronavirus (2019-nCoV)

Diweddariad 6 Mai 2020

Bydd y Brifysgol yn cychwyn y flwyddyn academaidd nesaf ym mis Medi. Ein nod yw cael ein holl fyfyrwyr ar y campws cyn gynted ag y bydd yn ddiogel, ond ar hyn o bryd rydym yn cynllunio ar gyfer darparu addysg ar y campws, darpariaeth ar-lein a chyfuniad o’r ddau.

Trwy gynllunio ar gyfer y tri phosibilrwydd yma, ein nod yw rhoi'r dechrau gorau posibl i'r flwyddyn academaidd i'n holl fyfyrwyr, gyda phontio i'r profiad llawn ar y campws yn digwydd cyn gynted â phosibl.

 

Coronafirws (Covid-19): Cwestiynau Cyffredin - Staff

Coronafirws (Covid-19): Cwestiynau Cyffredin - Myfyrwyr