Mewnfudo

Mae Prifysgol Bangor (PB) wedi ymrwymo i ragoriaeth mewn addysg, ac i gefnogi cynnydd a chyrhaeddiad myfyrwyr. Felly rydym yn disgwyl i'n holl fyfyrwyr fod yn bresennol mewn darlithoedd a digwyddiadau addysgu eraill.

Mae monitro presenoldeb myfyrwyr yn rheolaidd yn galluogi PB i adnabod myfyrwyr sydd angen arweiniad neu gymorth a'u cyfeirio at yr adran neu'r gwasanaeth mwyaf priodol yn PB. Mae PB yn monitro presenoldeb ac ymroddiad myfyrwyr Cartref / UE, a hefyd myfyrwyr Fisa Haen 4 yn benodol, yn unol â gofynion Awdurdod Fisâu a Mewnfudo y DU (UKVI).

E-bostiwch immigration@bangor.ac.uk neu ffonio’r Tîm Mewnfudo ar 01248 388029 / 01248 388436 i gael cefnogaeth neu arweiniad o ran eich ymrwymiadau fel myfyriwr Haen 4.

Ceir gwybodaeth bellach ynglŷn â threfniadau presenoldeb Fisa Haen 4 isod:

Monitro Presenoldeb

Gwybodaeth Myfyrwyr Haen 4

Ffurflenni Cais

Gwybodaeth Fisa