Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion Graddio a Proffiliau: Gorffennaf 2016

Cyn-fyfyriwr nodedig, Yr Athro John Porter, yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd o Brifysgol Bangor

Mae'r seremonïau graddio ym Mhrifysgol Bangor yn dathlu llwyddiannau mawr cannoedd o fyfyrwyr bob blwyddyn.   Yn ogystal, maent yn gyfle hefyd i gydnabod gorchestion unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig yn eu gwahanol feysydd, drwy gyflwyno Cymrodoriaeth er Anrhydedd iddynt.   

Dyddiad cyhoeddi: 27 Gorffennaf 2016

Gwobrau i fyfyrwyr coedwigaeth yn Seremonïau Graddio Prifysgol Bangor 2016

Gwobrwywyd cyfanswm o 59 o fyfyrwyr coedwigaeth ym Mhrifysgol Bangor ym mis Gorffennaf 2016, gan gynnwys myfyrwyr a oedd wedi cwblhau rhaglenni israddedig, ôl-raddedig a dysgu o bell.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Gorffennaf 2016

Kieran yn gwireddu ei freuddwyd drwy ennill gradd mewn cyfrifiadureg

Mae myfyriwr Cyfrifiadureg, sydd wedi mwynhau pob eiliad o'i amser ym Mhrifysgol Bangor, yn graddio yr wythnos hon. Mae Kieran Bold, 21, o Landrillo-yn-Rhos, wastad wedi bod ag angerdd ynghylch  cyfrifiadureg, ac wedi blogio am gemau amrywiol ers iddo fod yn 15 oed.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Gorffennaf 2016

Myfyriwr Prifysgol Bangor yn ennill grant wnaiff newid ei fywyd i ddatblygu ei syniad technoleg addysg

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi ennill cystadleuaeth genedlaethol i feddwl am syniadau am offer ac apps digidol newydd ar gyfer dysgu.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Gorffennaf 2016

Diwrnod arbennig i deulu o Garndolbenmaen

Bydd 13 Gorffennaf yn ddiwrnod arbennig iawn i un teulu o Garndolbenmaen eleni wrth i fam a merch gymryd rhan yr yr un seremoni raddio. Yn camu i’r llwyfan i i dderbyn ei gradd yn y Gymraeg fydd Margiad Elen Lloyd Dobson, 21 a hynny ar ôl i’w mam, Bethan, annerch y gynulleidfa trwy ddarllen cerdd y diweddar Athro Emeritws Gwyn Thomas, ‘Y Coleg ar y Bryn / The College on a Hill’.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2016

Medalau Hanesyddol yn mynd i ocsiwn

Bydd medalau a fu’n perthyn i wyddonydd o Fangor yn mynd i ocsiwn yr wythnos yma (Iau 21 Gorffennaf).

Y medalau a ddyfarnwyd i Dr Harold King yw Lot 167 a 168 yng ngwerthiant ‘Orders, Decorations, Campaign Medals and Militaria’ Spink.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2016

Myfyriwr arobryn yn graddio

After a strong performance throughout his studies, an award-winning student from Bangor University graduated this week. As well as graduating with a first class BA History degree, Sean Martin, 27, also won the Dr John Robert Jones Prize of £1,500, which is awarded annually to three of the best students across all disciplines at the University.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Gorffennaf 2016

Graddedig o Fangor yn cael swydd fel paragyfreithwraig yn Swydd Gaer

Mae myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn hapus iawn i raddio ar ôl tair blynedd anhygoel yn y Brifysgol. Bydd y cyn-fyfyrwraig Coleg Iâl, Keira Jayne Hand, 21, o Rhosllannerchrugog, Wrecsam, yn graddio gyda gradd LLB dosbarth cyntaf yn y Gyfraith.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2016

Kate 'fentrus' yn ennill gradd dosbarth cyntaf

Mae myfyriwr hŷn o Brifysgol Bangor, sydd wedi dilyn llwybr gwahanol i'r arfer yn ei bywyd a'i haddysg, yn teimlo ei bod wedi 'cyflawni rhywbeth o'r diwedd' ar ôl graddio ym Mhrifysgol Bangor. Graddiodd Kate Maura Jones, 28, o Lanberis gyda BA dosbarth cyntaf mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol er iddi gael diagnosis o ddyslecsia a dyspracsia, ac er iddi orfod jyglo gofynion gwaith a phêl-fasged ar yr un pryd.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2016

Mam o Abersoch yn jyglo gwaith ac astudiaethau i ennill gradd dosbarth cyntaf

Mae Natasha Roberts o Abersoch, wedi graddio o Brifysgol Bangor gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf ar ôl goresgyn llawer o rwystrau yn ystod ei hastudiaethau

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2016

Myfyriwr arobryn yn paratoi ar gyfer astudio PhD

Mae gweithio’n galed a bod yn benderfynol wedi talu ar ei ganfed i fyfyriwr o Brifysgol Bangor yr wythnos hon wrth iddo raddio â gradd dosbarth cyntaf yn ogystal ag ennill rhai o brif wobrau’r Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2016

Prifysgol Bangor yn dyfarnu Cymrodoriaethau er Anrhydedd yn ystod Wythnos Graddio 2016

Bydd rhai graddedigion ffodus yn clywed y gantores opera enwog yn canu yn ystod un o’r 10 Seremoni Graddio sydd i’w gynnal ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos nesaf, wrth i’r seren opera enwog, Elin Manahan-Thomas dderbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn ystod eu seremoni.

Mae’r ddynes sydd yn y swydd uchaf yn Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig, cerflunydd o fri, cyflwynwraig teledu ac actor hefyd ymysg yr unigolion eraill a fydd yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn ystod Seremonïau Graddio’r Brifysgol (11-15 Gorffennaf 2016). Byddant yn ymuno â dros 3,000 o fyfyrwyr yn Neuadd Prichard-Jones ysblennydd y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2016