Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gweithiwr cefnogi lleol yn graddio

Yr wythnos hon graddiodd un o staff Cyngor Conwy o Brifysgol Bangor ar ôl astudio'n rhan amser a hynny tra'n gweithio'n llawn amser.

Gwnaeth Andy Foulkes, 49, o Lysfaen, Bae Colwyn, gweithiwr cefnogi gyda Gwasanaethau Plant Conwy, raddio'r wythnos hon gyda BA mewn Astudiaethau Bioseicogymdeithasol mewn Defnyddio Sylweddau o'r Ysgol Dysgu Gydol Oes. 

Nid oedd Andy yn ddisgybl awyddus iawn, ac yn 16 oed, ynghyd â'i ffrind, symudodd i UDA i  gael bywyd newydd; ac yn ffodus graddiodd y ddau ohonynt o Ysgol Uwchradd yng Nghaliffornia. Erbyn 21 oed, roedd Andy wedi cael plentyn gyda'i gariad Americanaidd. Gwaetha'r modd, daeth y berthynas i ben, a symudodd Andy gyda'i fab yn ôl i Gymru.

Dywedodd Andy: "Tua 10 mlynedd yn ôl dechreuais gwrs yng Ngholeg Llandrillo ac roedd yn dipyn o gam, ond sylweddolais fy mod angen gwell addysg os am gael swydd fyddai'n rhoi mwy o foddhad.

"O fewn fy swydd ar y pryd, daeth cyfleoedd a wnaeth imi ddechrau cymryd diddordeb yn y radd ran-amser ym Mangor. Ganwyd fy nau blentyn ieuengaf yn ystod y cwrs, felly mae'r blynyddoedd diwethaf wedi bod yn anodd ond yn gyffrous a dweud y lleiaf!"

Gyda chefnogaeth ei gyflogwr aeth ymlaen i wneud y radd ran-amser. Yn ogystal â datblygu ei wybodaeth a'i sgiliau'i hun, mae Andy'n gallu rhannu'r pethau mae wedi eu dysgu gyda'i gyd-weithwyr. Mae wedi datblygu ei hyder ac mae'n barod i herio ar ran ei gleientiaid.

Dywedodd Andy: "Roeddwn i'n ofnus iawn wrth fynd trwy'r drws am y tro cyntaf ond yn fuan iawn mae rhywun yn dod i deimlo'n gyfforddus gyda'r dull dysgu hyblyg.  Rwy'n fwy abl i wneud fy swydd yn effeithiol ac mae'r rhagolygon am waith yn llawer gwell yn awr. Roedd yn waith caled ond roedd y gefnogaeth wych a dderbyniais gan staff yr Ysgol Dysgu Gydol Oes yn fy nghadw i fynd ac roeddent yn fy annog ar hyd y daith.   Buaswn yn argymell i unrhyw un i roi cynnig arni".

Meddai Shân Ashton, Cyfarwyddwr Astudiaethau Graddedigion yn yr Ysgol Dysgu Gydol Oes: "Dysgu sy'n ysgogi newid ar lefel bersonol a chymdeithasol.  Rydym yn cynnig cyrsiau o bob lliw a llun ac maen nhw i gyd yn cyfrannu at newid personol a datblygu'r rhanbarth. Fe ddewch chi o hyd i'n cyn fyfyrwyr yn rhedeg mentrau cymdeithasol mawr, projectau cymunedol bach, yn helpu teuluoedd, yn cefnogi pobl â phroblemau defnyddio sylweddau, yn cyfrannu at gyfoeth diwylliannol y rhanbarth.

 

Dyddiad cyhoeddi: 11 Gorffennaf 2014