Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Ar y diwrnod

  • Sicrhewch eich bod yn cyrraedd Prifysgol Bangor, Prif Adeilad y Celfyddydau mewn digon o amser gan bydd cyfyngiadau parcio yn weithredol yn ystod yr wythnos. Argymhellwn eich bod yn gyrraedd y Brifysgol o leiaf 1½ awr cyn dechrau eich seremoni.
 
  • Rhaid casglu eich tocynnau o Brif Ddarlithfa’r Celfyddydau, Prif Adeilad y Celfyddydau cyn gynted â phosib ar ôl cyrraedd.  Bydd y swyddfa docynnau ar agor rhwng 8.30yb a 10.30yb ar gyfer seremoni 10:00yb ac yna rhwng 12.30yp a 2.30yp ar gyfer seremoni 3:00yp. Os oes ticedi ychwanegol ar gael ar gyfer eich seremoni, byddent yn mynd ar werth ar sail y cyntaf i’r felin.

 

  • Rhaid casglu eich gwn academaidd o Neuadd Powis, Prif Adeilad y Celfyddydau.
  • Bydd wedyn cyfle i dynnu lluniau swyddogol efo cwmni Ede and Ravenscroft a theulu, a chyfle i gael lluniaeth ysgafnr.
  • Rhaid i holl raddedigion fod yn eu seddi (sydd wedi eu rhifo ar y tocyn), a holl westeion fod yn gyfforddus yn ei seddi yn Neuadd Prichard Jones, Prif Adeilad y Celfyddydau yn brydlon erbyn 10.30yb neu 2.30yp.  Os na fyddwch yn eich seddi erbyn yr amser uchod, ni chaniateir mynediad i’r seremoni.
 

Llongyfarchiadau a mwynhewch eich seremoni graddio!