Mwy o wybodaeth

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau 9 Hydref, 2015

Cynhadledd Flynyddol yr Ysgol

11 Tachwedd 2015 (10.00 - 15.45)
Neuadd PJ, Prif Adeilad y Celfyddydau, Campws Bangor

 

Siaradwr gwadd: Dr Theresa Shaw, Prif Weithredwr y "Foundation of Nursing Studies"

Cyfle i ddysgu mwy am y gymysgedd fywiog o addysg, ymchwil ac ysgolheictod a geir yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau 9 Hydref, 2015

Themâu ein Cynhadledd

Rydym yn awyddus i gynnwys yr ystod lawn o weithgareddau'r Ysgol yn ymwneud ag addysg, ymchwil ac ymarfer clinigol sy'n gysylltiedig â themâu ein cynhadledd:

  • Cynhwysiant a chyfraniad
  • Trawsnewid gyrfaoedd proffesiynol
  • Gweithio a dysgu ar draws disgyblaethau
  • Datblygu dysgu ym maes gofal iechyd
  • Arloesi ym maes gofal iechyd

Crynodebau

Bydd yn bleser gan Bwyllgor Trefnu'r Gynhadledd dderbyn crynodebau sy'n rhoi sylw i unrhyw rai o themâu'r gynhadledd gan fyfyrwyr, aelodau staff a'n partneriaid ym maes gofal iechyd a chymdeithasol Gellir cyflwyno crynodebau ar gyfer posteri neu unrhyw fath o gyflwyniad o'r llwyfan. Bydd mwy o wybodaeth am y broses cyflwyno crynodebau, a sut y gellwch gael cefnogaeth i wneud hynny, ar gael ar y wefan yr ysgol.

Rhaglen

Bydd rhaglen y gynhadledd yn cynnwys cymysgedd diddorol o gyflwyniadau o'r llwyfan, gwybodaeth ddiweddaraf sydyn am wahanol faterion, papurau gwadd a phrojectau arddangos. Yn ystod seibiannau am luniaeth ac i rwydweithio ceir cyfleoedd hefyd i weld arddangosiadau posteri; ymwneud â chyfryngau cymdeithasol rhyngweithiol; a chymryd rhan mewn cyfleoedd 'dangos a rhannu'.

Myfyrwyr - sylwer:

Os ydych yn gwneud cydran hyfforddedig o'ch cwrs, gellir cynnwys y gynhadledd yn eich amserlen. Os ydych ar leoliad clinigol, gellwch ddod i'r gynhadledd fel diwrnod astudio.

Os hoffech ddod i'r gynhadledd, neu i gael mwy o wybodaeth amdani, cysylltwch â Nyree Hulme

n.d.hulme@bangor.ac.uk
01248 383 162