Manylion cyswllt

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymweld ag un o'n canolfannau neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â:

Bangor

Wrecsam

Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd
Prifysgol Bangor
Fron Heulog
Bangor
Gwynedd
LL57 2EF
Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor
Canolfan Archimedes Wrecsam
Parc Technoleg Wrecsam
Ffordd Croesnewydd
Wrecsam
LL13 7YP

Ffôn:   +44 (0) 1248 383189
Ebost: admissions.health@bangor.ac.uk

Am bac gwybodaeth:

Ebost: prospectus@bangor.ac.uk

Manylion cyswllt ein staff

Swyddogion yr Ysgol

Pennaeth yr Ysgol

Yr Athro Christopher Burton

01248 382556/ c.burton@bangor.ac.uk

Uwch Swyddog Gweinyddol : - Nyree Hulme- 01248 383162 / n.d.hulme@bangor.ac.uk.

Dirprwy Bennaeth (Addysg a Dysgu)

Bernadette Evans

01248 383125 / b.evans@bangor.ac.uk

Dirprwy Bennaeth (Ymchwil)

Yr Athro Paul Brocklehurst

01248 383218 / p.brocklehurst@bangor.ac.uk

Dirprwy Bennaeth (Effaith)

Yr Atrhro Dyfrig Hughes

01248 382950 / d.a.hughes@bangor.ac.uk

Dirprwy Bennaethl(Cysylltu a Menter)

Dr Lynne Williams

01248 383170 / lynne.williams@bangor.ac.uk

Rheolwr yr Ysgol

Dr Huw Roberts

01248 383136/ huw.roberts@bangor.ac.uk

Arweinydd Proffesiynol y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth / Arweinydd Cwrs Baglor mewn Nyrsio (Iechyd Meddwl)

Denise Aspinall

01248 383144 / d.m.aspinall@bangor.ac.uk

Arweinydd y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal / Arweinydd Cwrs Baglor Gwyddorau (Radiograffeg)

Darren Wood

01248 383950 / d.wood@bangor.ac.uk

Bydwraig â Phrif Gyfrifoldeb dros Addysg / Arweinydd Cwrs Baglor mewn Bydwreigiaeth

Sheila Brown

01248 383906 or 01248 383142 / s.j.s.brown@bangor.ac.uk

Cyfarwyddwr Derbyniadau

Dr Liz Mason

01248 388685/ e.mason@bangor.ac.uk

Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig

Dr Sion Williams

01248 388451 / sion.williams@bangor.ac.uk

Cyfarwyddwr Ôl-radd Hyfforddedig

Gillian Roberts

01248 383544 / gillian.roberts@bangor.ac.uk

Cyfarwyddwr Profiad / Ennyn Cyfraniad Myfyrwyr

Alison Lester-Owen

01248 383133 / a.lester-owen@bangor.ac.uk

Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd

Beryl Cooledge

01248 383153 / b.cooledge@bangor.ac.uk

Cyfarwyddwr Rhyngwladoli

Dr Jaci Huws

01248 383155 / j.huws@bangor.ac.uk

Os ydych eisiau cysylltu yn uniongyrchol â'n staff, ewch i'n tudalennau staff am fanylion cyswllt unigol.