Newyddion Diweddaraf

Gweithio gyda'n gilydd i wneud Cymru yn wlad gynhwysol i bobl â Dementia

Daeth dros 200 o bobl ynghyd i Gynhadledd Dementia Cymru gan gynnwys ymchwilwyr, cynrychiolwyr o'r sectorau iechyd a gofal cymdeithasol, gweithwyr elusen ac, yn bwysicaf, pobl sy'n byw gyda Dementia a'u gofalwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2018

Baby Friendly Award i Brifysgol Bangor

Bangor University is the first university in Wales to have been awarded the prestigious Baby Friendly Award and is the latest university to gain recognition from Unicef UK for the high levels of training in breastfeeding provided to students on its midwifery course. Student midwives enrolled in the midwifery programme at Bangor University will now graduate with an extra qualification, which will save them having to complete further training when they are employed as midwives.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2018

Fy Nghwest am Yrfa fy Mreuddwydion

Gan Gracious M. Ali (MSc Iechyd Cyhoeddus a Hybu Iechyd -2017/18)

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mawrth 2018

Ymchwilwyr Bangor yn cyfrannu at hyrwyddo strategaeth ymchwil dementia

Bu Dr Gill Windle a'r Athro Emeritws Bob Woods, o ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia, rhan o BIHMR yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, yn rhan o dasglu Cymdeithas Alzheimer yn cynnwys clinigwyr ac ymchwilwyr dementia yn y Deyrnas Unedig, noddwyr ymchwil dementia yn y Deyrnas Unedig, pobl â dementia a chynrychiolwyr gofalwyr, a ddatblygodd y 'map ymchwil dementia cyntaf ar gyfer dulliau atal, rhoi diagnosis, ymyrryd a gofal erbyn 2025'.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2018

Y Saith Godidog - myfyrwyr Bangor ar y rhestr fer mewn saith dosbarth yn y Student Nursing Times Awards 2018

Mae myfyrwyr o Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Bangor wedi cael eu rhoi ar y rhestr fer mewn dim llai na saith dosbarth ar gyfer y Student Nursing Times Awards eleni. Cafodd yr Ysgol, sydd ymhlith y goreuon yn genedlaethol, hefyd ei rhoi ar y rhestr fer yn y dosbarth 'Partneriaeth y Flwyddyn'.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2018