Croeso i Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor (BIHMR)

Gan adeiladu ar ein llwyddiant mewn ymchwil iechyd a meddygol ym Mhrifysgol Bangor, rydym yn lansio Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol newydd.

Ein Gweledigaeth

Cenhadaeth Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor yw cynnal a thyfu rhagoriaeth yn ein hymchwil iechyd a meddygol. Ein cenhadaeth yw cynnal ymchwil o’r ansawdd uchaf, gydag effaith yn y DU ac yn rhyngwladol; a gallu cyfrannu at welliannau mewn iechyd a gofal iechyd lleol yn ogystal â chael effaith ar draws Cymru a’r Deyrnas Unedig, ac yn rhyngwladol.

Mae’r Sefydliad yn bwriadu gwneud hyn drwy:

  • Ddarparu llwyfan a ffocws colegol i ymchwilwyr iechyd a meddygol sy’n gysylltiedig â Phrifysgol Bangor i gynnal ymchwil o’r ansawdd uchaf.
  • Dod â nifer sylweddol o ysgolheigion o wahanol ddisgyblaethau gwyddonol a phroffesiynol at ei gilydd, gan gynyddu’r cyfleon i weithio ar draws disgyblaethau mewn ymchwil clinigol a chymhwysol, ac ar draws y continwwm gwybodaeth.
  • Canolbwyntio a thyfu ein hymchwil o amgylch pinaclau rhagoriaeth thematig a methodolegol.
  • Cynyddu amlygrwydd ymchwil iechyd a meddygol ym Mhrifysgol Bangor fel canolfan unedig gyda màs critigol sy’n tyfu ac yn denu’r ymchwilwyr iechyd a meddygol gorau i ogledd Cymru.
  • Darparu amgylchedd a rhaglen hyfforddi ragorol i fyfyrwyr ymchwil iechyd a meddygol ôl-radd, sy’n galluogi twf personol a phroffesiynol.
  • Gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr mewn meysydd o ddiddordeb ac arbenigedd a rennir er mwyn creu amgylchedd ymchwil GIG cryf yng ngogledd Cymru.