Proffil o Dr Llinos Haf Spencer

Enw
Dr Llinos Haf Spencer
Swydd
Swyddog Ymchwil
E-bost
l.spencer@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 38 3171
Lleoliad
Fron Heulog

Cymhwysterau Academaidd

 • Tystystgrif Dysgu Mewn Addysg Uwch, Prifysgol Cymru
 • Ph.D. Seicoleg, Prifysgol Lerpwl
 • B.A. (Anrh.) Seicoleg, Prifysgol Lerpwl

Diddordebau Ymchwil

Mae Llinos yn Swyddog Ymchwil yn CHEME ac yn Swyddog Ymchwil ar gyfer LLAIS (Gwasanaeth Ymwybyddiaeth Iaith) ar gyfer Uned Treialon Clinigol NWORTH ym Mhrifysgol Bangor. Mae ganddi radd (1995) a PhD (2000) mewn Seicoleg o Brifysgol Lerpwl ac mae wedi gweithio fel Cymrawd Dysgu a Swyddog Ymchwil ar wahanol brosiectau ymchwil sy'n ymwneud ag iechyd ym Mhrifysgol Bangor ers 1999. Mae ganddi ddiddordeb penodol yn iechyd a lles pobl sy'n byw yng Nghymru.

Ymchwil sydd wedi cael ei gyllido

Astudiaethau wedi eu cyllido yn cynnwys: dilyniant canser (TOPCAT-G), diabetes math-1 mewn plant (EPIC), ymarfer cadw'n heini i blant a phobl ifanc sy'n defnyddio cadeiriau olwyn (Astudiaeth Well i mi), gofal diwedd oes (Project Fy Newisiadau), ymwybyddiaeth iaith Gymraeg mewn gofal iechyd (adroddiad ar gyfer Llywodraeth Cymru), a throsglwyddo iaith o fewn y teulu (Twf ac Ymlaen).

Cyflwyniadau

 • Spencer, L.H. ar ran tïm ymchwil TOPCAT-G (Prif ymchwilydd: Mr Simon Leeson, BCUHB): Trial of Optimal Personalised Care After Treatment – Gynaecological cancer (TOPCAT-G): a randomised feasibility trial. British Psychosocial Oncology Society annual conference, Oxford, Mawrth 2017.
 • Spencer, L.H., ap Gruffudd, G.S., and Payne, J.S. ar ran tïm ymchwil TAG (Prif ymchwilydd: Mr Gwilym Siôn ap Gruffudd). Blaenoriaethau rheolwyr ysgolion gwledig ar gyflawniad addysgol disgyblion sy’n profi tlodi, Cynhadledd BICCY (Bangor Interdisciplinary Conference on Childhood and Youth), Prifysgol Bangor, Mehefin 2017.
 • Spencer, L. H. and O’Brien, T. D ar ran tïm ymchwil ‘Astudiaeth well i mi). ‘Keep fit’ or physical exercise interventions to improve health and fitness of children and young people with mobility impairments who use wheelchairs: Systematic Review. Children and young people and their families research group seminar series. 5ed Rhagfyr 2013. Adeilad Brigantia, Prifysgol Bangor
 • Spencer, L.H. ar ran tïm ymchwil ‘EPIC’. EPIC Project: Evidence into Practice. Evaluation a child-centred intervention for diabetes medicine management. Cynhadledd dangos ymchwil NWORTH, Hen Goleg, Prifysgol Bangor,  10fed Mai 2012.
 • Spencer, L. H ar ran timoedd ymchwil Prosiectau EPIC a Fy Newisiadau. Paediatric Research Conference. NISCHR CRC Cymru.20 Medi 2010, Oriel House, Llanelwy.
 • Spencer, L. H ar ran timoedd ymchwil Prosiectau EPIC a Fy Newisiadau.  Ymchwil Plant yn Nghanolfan Ymchwil Gysylltiedig ag Iechyd Prifysgol Bangor. CRC Cymru Research Knowledge Transfer Day, 17 Medi 2009, Castell Bodelwyddan.
 • Spencer, L. H., Noyes, J., Williams, A., Edwards, D., & Williams, G. Evidence into practice: evaluating a child-centred intervention for diabetes medicine management. Feeling Good: Health Information for Children Conference, Prifysgol Caer, 23-24 Mehefin 2009.
 • Spencer, L. H., Noyes, J., Williams, A., Edwards, D., & Williams, G. Developing a new type of information pack alongside and for children and young people with type 1 diabetes. 1st International Children’s Conference: Children in a Changing World, Queens Belfast University, 23-24 Ebrill 2009.
 • Williams, A., Noyes, J., Hughes, A., Carter, C., Spencer, L.H., Edwards, D., Vogels, W., & Williams, G. Health Knowledge: information for children, Symposium, RCN International Nursing Research Conference, Caerdydd 24-27 Mawrth 2009.
 • Noyes, J., Williams, A., Spencer, L.H., Edwards, D., Williams, G., Russell, I., Rycroft Malone, J., Lowes, L., Gregory, J., Brocklehurst, P., Allen, D., Carter, C., Lewis, M., Sharpe, J., Jackson, J., Tudor Edwards, R., Whitaker, R., & Samuels, M. (2008). EPIC Project: Evidence into practice: evaluating a child-centred intervention for diabetes medicine management. ‘It’s all in the mix’ second annual conference. Building Evidence for Health Care: Mixing Methods in Trials. 4ydd Rhagfyr 2008, Canolfan Dylan Thomas Centre, Abertawe.
 • Williams, A., Noyes, J., Spencer, L. H., & Edwards, D. (2008). EPIC Project: Evidence into practice: evaluating a child-centred intervention for diabetes medicine management. North Wales Clinical School Research Symposium and Open Day. 12fed Medi 2008. Prifysgol Bangor.
 • Spencer, L. H., Roberts, G. W., Irvine, F. E. & Jones, P. R. Effective strategies for gaining rich qualitative data using telephone interviewing methodology. Communication and Ethics in Medicine Conference, Lugano, Swistir, Mehefin-Gorffennaf 2007.
 • Spencer, L. H., Jones, P. R., Irvine, F. E., & Roberts, G. W. Measuring the effects of a multi-faceted research recruitment strategy – what works best? Royal College of Nursing International Research Conference, York, Mawrth 2006.
 • Roberts, G. W., Irvine, F. E. & Spencer, L. HReport of a Study of Welsh Language Awareness in Healthcare Provision in Wales. The Welsh language in healthcare conference and awards, Caerdydd, Mai, 2005.
 • Spencer, L.H. Language awareness within the bilingual healthcare setting: comparisons between occupational groups, Communication and Ethics in Medicine Conference, Linköping, Sweden, Mehefin 2004.
 • Spencer, L. H. & Irvine, F.E. Language Awareness in Healthcare:  Survey of Language Awareness amongst Healthcare Practitioners in Wales, Royal College of Nursing International Research Conference, Cambridge, Mawrth 2004.

Cyhoeddiadau

 • Morrison, V., Spencer, L.H., Totton, N., Pye, K., Yeo., S.T., Butterworth, C., Hall, L., Whitaker, Rh., Edwards R. T., Timmis, L., Hoare, Z., Neal, R. D., Wilkinson, C., and Leeson, S. Trial of Optimal Personalised Care After Treatment – Gynaecological cancer (TOPCAT-G): a randomised feasibility trial. Submitted to the International Journal of Gynaecological Cancer, August 2017.
 • Noyes J., Spencer L.H., Bray N., Kubis H.-P., Hastings R.P., Jackson M. & O'Brien T.D. (2017). Conceptualization of physical exercise and keeping fit by child wheelchair users and their parents. Journal of Advanced Nursing 73(5), 1111–1123. doi:10.1111/jan.13209
 • O'Brien, T. D., Kubis, H.P., Jackson, M., Spencer, L. H., Whitaker, Rh., and Noyes, J. (2016). What is the best way of assessing obesity in children with physical disabilities and mobility impairments? (Abstract), Gait and Posture 49S, 195.
 • O'Brien, T. D., Noyes, J., Spencer, L. H., Kubis, H.P., Hastings, R. and Whitaker, Rh. (2016). A Systematic Review of physical activity and exercise interventions to improve health, fitness and wellbeing of children and young people who use wheelchairs. BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 2:e000109. Doi:10.1136/bmjsem-2016-000109.
 • O’Brien, T. D., Noyes, J., Spencer, L. H., Kubis, H. P., Hastings, R., Edwards, R. T., Bray, N., and Whitaker, R. (2015). Wellbeing, health and fitness of children who use wheelchairs. Feasibility study protocol to develop child-centred ‘keep-fit’ exercise interventions. Journal of Advanced Nursing, 71(2), 430-440. doi/10.1111/jan.12482.
 • Edwards, D. J., Noyes, J., Lowes, L.,Spencer, L. H., and Gregory, J. W. (2014). An on-going struggle: A mixed-method systematic review of interventions, barriers and facilitators to achieving optimal self-care by children and young people with Type 1 Diabetes in educational settings. BMC Pediatrics, 14, 228. doi:10.1186/1471–2431–14–228.
 • O’Brien, T. D., Noyes, J., Spencer, L. H., Kubis, H-P., Hastings, R. P., Edwards, R.T., Bray, N. and Whitaker, R. (2014). ‘Keep-fit’ exercise interventions to improve health, fitness and well-being of children and young people who use wheelchairs: mixed-method systematic review protocol. Journal of Advanced Nursing. Article first published online 18 May 2014. doi 10.1111/jan.12428.
 • Noyes, J., Lowes, L., Whitaker, R., Allen, D., Carter, C., Tudor-Edwards, R., Rycroft-Malone, J., Sharp J., Edwards, D., Spencer, L.,Sylvestre, Y., Yeo, S., and Gregory J. (2014). Developing and evaluating a child-centred intervention for diabetes medicine management using mixed methods and a multicentre randomised controlled trial. Health Services and Delivery Research, 2(8).
 • Noyes, J., Edwards, R. T., Hastings, R. P., Hain, R., Totsika, V., Bennett, V., Hobson, L., Davies, G. R., Humphreys, C., Devins, M., Spencer, L. H., and Lewis, M. (2013). Evidence-based planning and costing palliative care services for children: Novel multi-method epidemiological and economic exemplar’. BMC Palliative Care 2013, 12:18. doi:10.1186/1472–684X-12–18. The electronic version of this article is the complete one and can be found online at: http://www.biomedcentral.com/1472–684X/12/18.
 • Noyes, J., Hastings, R., Lewis, M., Hain, R., Bennett, V., Hobson, L and Spencer, L. H. (2013). Planning ahead with children with life-limiting conditions and their families: development, implementation and evaluation of ‘My Choices’. BMC Palliative Care,12:5. doi:10.1186/1472–684X-12–5.
 • Noyes, J., Hastings, R., Tudor-Edwards, R., Hain, R., Thompson, A., Spencer, L.H., Bennett, V., Hobson, L., and Hounsome, N. (2011). My Choices Project Report. WORD ReF06/2/237.
 • Tranter, S., Irvine, F., Roberts, G., Spencer, L.H., and Jones, P. (2010). The role of midwives and health visitors in promoting intergenerational language maintenance in the bilingual setting: perceptions of parents and health professionals. Journal of Clinical Nursing, 20(1–2) 204–213.
 • Roberts, G., Irvine, F., Tranter, S., and Spencer, L.H. (2010). Identifying priorities for establishing bilingual provision in nurse education: A scoping study. Nurse Education Today, 30, 623–630.
 • Irvine, F. E., Roberts, G. W., Spencer, L. H., Jones, P. R., and Tranter, S. (2008). Twf and Onwards: Impact assessment and the way forward. Welsh Language Board, Cardiff, K.
 • Spencer, L. H., Roberts, G. W., Irvine, F. E., Jones, P. R., and Baker, C. R. (2007). Using cluster analysis to explore survey data. Nurse Researcher, 15(1): 37–54.
 • Roberts, G. W., Irvine, F. E., Jones, P. R., Spencer, L. H., Baker, C. R., & Williams, C. (2007). Language awareness in the bilingual healthcare seeting: a national survey. International Journal of Nursing Studies, 44: 1177–1186
 • Irvine, F. E., Roberts, G. W., Jones, P. R., Spencer, L. H., Baker, C. R., and Williams, C. (2006). Communicative sensitivity in the bilingual healthcare setting: A qualitative study of language awareness. Journal of Advanced Nursing, 53(4), 1–13.
 • Roberts, G. W., Irvine, F. E., Jones, P. R., Spencer, L. H., Baker, C. R., and Williams, C. (2004). Report of a Study of Welsh Language Awareness in Healthcare Provision in Wales. Welsh Assembly Government, Cardiff.
 • Spencer, L. H., & Hanley, J.R. (2004). Learning a transparent orthography at five years old: reading development of children during their first year of formal reading instruction in Wales. Journal of Research in Reading, 27 (1), 1–14.
 • Spencer, L. H., and Hanley, J. R. (2003). The Effects of Orthographic Consistency on Reading Development and Phoneme Awareness; Evidence from Children Learning to Read in Wales. British Journal of Psychology, 94, 1–28.
 • Spencer, L. H., Edwards, M., Prys, D. & Thomas, E. M. (Eds.) (2004). Geiriadur Termau Seicoleg/Dictionary of Terms for Psychology. School of Psychology, University of Wales, Bangor. ISBN: 1 84220 0283.
 • Hanley, J. R., Masterson, J., Spencer, L. H., &; Evans, D. (2004). How long do the advantages of learning to read a transparent orthography last? An investigation of the reading skills and reading impairment of Welsh children at 10 years of age. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 57A, 8, 1393–1410.
 • Van Daal, V. H. P., Spencer, L. H., Cashman, S., & Hoxhallari, L. (2003). The Wales Dyslexia Screening Test/Prawf Sgrinio Dyslecsia Cymru (pilot project). Dyslexia Unit, University of Wales, Bangor.
 • Spencer, L. H., & Hanley, J. R. (2002). The Word Recognition Abilities of Welsh and English Reception Class Children. The Psychologist in Wales: Newsletter of the Welsh Branch of The British Psychological Society, Issue 13, pp 2–5.
 • Spencer, L. H. (2000). The Role of Phonological Awareness in the Beginning Reading of Welsh and English Speaking Children. Unpublished PhD Thesis. The University of Liverpool, UK.