Manylion ein holl staff

Enw
Swydd
Lleoliad
Ffôn
Ebost

Alcock, Dr John

Darlithydd mewn Nyrsio Oedolion/ Cadeirydd, Is-Fwrdd APL

Archimedes

01978
316378

click here to send an email

Allsup, David

Cyfarwyddwr Cwrs, Baglor mewn Nyrsio (Bangor)

Fron Heulog

01248
383115

click here to send an email

Barwick, Yvonne

Ysgrifenyddes Lleoliad

Archimedes

01978
316314

click here to send an email

Bell, Caroline

Ysgrifenyddes Lleoliad

Archimedes

01978
316324

click here to send an email

Bennett, Ginny

Darlithydd mewn Nyrsio Plant

Archimedes

01978
316358

click here to send an email

Berry, Joanne

Cynorthwy-ydd Cyllid

Fron Heulog

01248
383127

click here to send an email

Birrell, Julie

Darlithydd mewn Nyrsio Oedolion

Archimedes

01978
316348

click here to send an email

Bloodworth, Heather

Darlithydd mewn Nyrsio Meddygol a Llawfeddygol

Fron Heulog

01248
388306

click here to send an email

Carver, Barry

Darlithydd mewn Radiograffeg

Archimedes

01978
316203

click here to send an email

Carver, Elizabeth

Darlithydd mewn Radiograffeg

Archimedes

01978
316203

click here to send an email

Caveney, James

Cyfarwyddwr Cwrs, Diploma mewn Ymarfer Adran Llawdriniaethol

Fron Heulog

01248
388420

click here to send an email

Clarke, Dr Graham

Darlithydd mewn Ffisioleg a Biometreg

Fron Heulog

01248
383157

click here to send an email

Cripps, Julie

Darlithydd - Meddyg

Archimedes

01978
316361

click here to send an email

Darkins, Janet

Darlithydd mewn Nyrsio Plant

Archimedes

01978
316355

click here to send an email

Davies, Karen

Darlithydd mewn Nyrsio Oedolion

Archimedes

01978
316350

click here to send an email

Davies, Sian

Darlithydd mewn Nyrsio Meddygol

Fron Heulog

01248
383288

click here to send an email

Decker, Dr. Sola

Darlithydd mewn Radiograffeg

Archimedes

01978
316207

click here to send an email

Edgerton, Lynne

Darlithydd mewn Bydwreigiaeth

Archimedes

01978
316316

click here to send an email

Field, Judith Darlithydd mewn Bydwreigiaeth Campws Bangor 01248 382802
click here to send an email

Godwin, Dr Malcolm

Pennaeth yr Ysgol

Fron Heulog

Archimedes

01248
383117

01978
316301

click here to send an email

Griffiths, Carol

Darlithydd mewn Nyrsio Oedolion

Archimedes

01978
316351

click here to send an email

Lisa Halsall

Ysgrifenyddes

Archimedes

01978
316373

click here to send an email

Heron, Lynda

Darlithydd mewn Therapi Galwedigaethol

Fron Heulog

01248
383179

click here to send an email

Hill, Fiona

Darlithydd mewn Therapi Galwedigaethol

Fron Heulog

01248
383241

click here to send an email

Hughes, Margaret

Uwch Swyddog Clerigol, Arholiadau/ Asesiadau

Parc Menai

01248 3831301

click here to send an email

Hughes, Richard

Swyddog Clerigol, Arholiadau/ Asesiadau

Parc Menai

01248
383136

click here to send an email

Hulme, Nyree

Uwch Ysgrifenyddes Ymchwil

Fron Heulog

01248
383150

click here to send an email

Huws, Dr Jaci

Darlithydd mewn Nyrsio Oedolion

Fron Heulog

01248
383133

click here to send an email

Ingham, Louise

Darlithydd - Meddyg mewn Therapi Galwedigaethol

Fron Heulog

01248
383169

click here to send an email

Jeffreys, Sandra

Cyfarwyddwr y Cwrs, Baglor mewn Nyrsio Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu

Fron Heulog

01248
383138

click here to send an email

Jones, Enid

Darlithydd mewn Nyrsio Oedolion

Fron Heulog

01248
383139

click here to send an email

Jones, Peter

Darlithydd mewn Nyrsio Oedolion

Fron Heulog

01248
383135

click here to send an email

Longworth, Mary

Darlithydd mewn Bydwreigiaeth

Fron Heulog

01248
383181

click here to send an email

Mason, Dr Elizabeth

Darlithydd mewn Nyrsio Oedolion

Fron Heulog

01248
388685

click here to send an email

Masterson-Algar, Dr Patricia Rehabilitation researcher - RCBC Research fellow Fron Heulog

01248 383129

click here to send an email

Metcalfe, Susan

Cyfarwyddwr y Cwrs – Diploma Ôl-radd mewn Therapi Galwedigaethol / Rhaglenni MSc a PhD

Fron Heulog

01248
383112

click here to send an email

Morris, Peter

Darlithydd mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Fron Heulog

01248
383122

click here to send an email

Morris-Jones, Jan

Darlithydd mewn Bydwreigiaeth

Fron Heulog

01248
383142

click here to send an email

Mortimer-Roberts, Hywel Darlithydd mewn Radiograffeg Archimedes 01978 316215 click here to send an email

Noyes, Prof Jane

Cadeirydd Ymchwil Nyrsio

Fron Heulog

01248
388694

click here to send an email

Ogle, Pat

Ysgrifenyddes y Cwrs – Cyrsiau MSc a BSc (Anrh) Astudiaethau Iechyd/ Gofal Critigol

Fron Heulog

01248
383172

click here to send an email

Phillips, Jayne

Ysgrifenyddes Radiograffeg

Archimedes

01978
316205

click here to send an email

Pierce, Sharon Ann Darlithydd mewn Nyrsio Oedolion Fron Heulog 01248 388622 click here to send an email
Roberts, Catrin Hwylusydd Addysgwr Ymarfer
dros Bydwreigiaeth
Fron Heulog/Campws Wrecsam  
click here to send an email

Roberts, Gill

Cyfarwyddwr cwrs BSc &MSc Darlithydd mewn Nyrsio Oedolion

Fron Heulog

01248
383544

click here to send an email

Roberts, Gwerfyl

Darlithydd mewn Nyrsio Oedolion/Cadeirydd Is-Fwrdd Datblygiadau Cyfrwng Cymraeg

Fron Heulog

01248
383165

click here to send an email

Roberts, Sandra

Cyfarwyddwr y Cwrs, Cwrs Cyfnewid

Archimedes

01978 316356

click here to send an email

Roberts, Sara

Darlithydd ac Arweinydd Llwybr MSc mewn Ymarfer Uwch (AHP)

Fron Heulog

01248
383169

click here to send an email

Roden, Andy

Darlithydd mewn Ymarfer Adran Llawdriniaethol

Archimedes

01978
316316

click here to send an email

Rogers, Vicki

Ysgrifenyddes

Archimedes

01978
316316

click here to send an email

Rycroft-Malone, Athro. Joanne

Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-radd

Fron Heulog

01248
383119

click here to send an email

Spencer, Dr Llinos Hâf

Ymchwilydd

Fron Heulog

01248
383171

click here to send an email

Taylor, Jayne

Darlithydd mewn Nyrsio Oedolion

Archimedes

01978
316316

click here to send an email

Thomas, Carol

Ysgrifenyddes i'r Pennaeth Ysgol

Fron Heulog

01248
383162

click here to send an email

Thompson, Denise

Ysgrifenyddes Bersonol i'r Bennaeth/ Cyfarwyddwr Cwrs Baglor mewn Nyrsio (Wrecsam)

Archimedes

01978
316302

click here to send an email

Vipond, Karen

Darlithydd mewn Nyrsio Oedolion

Fron Heulog

01238
383164

click here to send an email

Weightman, Cherie

Darlithydd mewn Nyrsio Oedolion

Fron Heulog

01248
383164

click here to send an email

Williams, Karen

Darlithydd mewn Nyrsio Iechyd Meddwl

Fron Heulog

01248
383178

click here to send an email

Williams, Ruth Darlithydd mewn Nyrsio Anabledd Dysgu Fron Heulog 01248 383154 click here to send an email

Williams, Dr Siôn

Darlithydd mewn Nyrsio

Fron Heulog

01248
388451

click here to send an email

Wright, Dawn

Ysgrifenyddes Bersonol i Gyfarwyddwr y Cwrs, Baglor mewn Nyrsio (Bangor)

Fron Heulog

01248
383123

click here to send an email

Wright (Montgomery), Jane

Darlithydd mewn Nyrsio Oedolion

Archimedes

01978
316353

click here to send an email