Diwrnodau Agored

Diwrnod Agored ydy’r ffordd orau i chi ddod i adnabod Prifysgol Bangor a darganfod yr hyn sydd gennym i’w gynnig. Ar Ddiwrnod Agored cewch ymweld â’n hadrannau Academaidd, siarad â staff a myfyrwyr, edrych o amgylch ein neuaddau preswyl a gweld ein cyfleusterau ac adnoddau.

Ymweld â’r Brifysgol am y tro cyntaf?

Diwrnod Agored y Brifysgol yw’r ffordd orau i chi ddod i adnabod Prifysgol Bangor a chael gwybod beth sydd gennym i’w gynnig, cyn i chi wneud cais. Ar Ddiwrnod Agored cewch ymweld â’n hadrannau academaidd, siarad â’n staff a myfyrwyr, edrych o amgylch ein llety a gweld ein cyfleusterau.

Cynhelir ein Diwrnodau Agored nesaf i’r Brifysgol gyfan, yng nghampws Bangor a champws Wrecsam, ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Sadwrn 30 Mehefin 2018
  • Dydd Sadwrn 7 Gorffennaf 2018

Cofrestrwch ar gyfer Diwrnod Agored

Wedi gwneud cais yn barod?

Os ydych wedi ymgeisio i astudio ym Mhrifysgol Bangor ym Medi 2018, ac wedi cael cynnig lle, cewch eich gwahodd i fynychu Diwrnod Ymweld i Ymgeiswyr UCAS, neu gyfweliad os ydych ar y rhestr fer, yn fuan yn y flwyddyn newydd.

Ein Lleoliadau

Mae’r prif gampws ym Mangor wedi ei lleoli yn harddwch gogledd Cymru, rhwng mynyddoedd Eryri a’r afon Fenai. Mae gan Fangor gysylltiadau trafnidiaeth rhagorol ac mewn ychydig oriau gallwch fod yn rhai o brif ddinasoedd Prydain ac Iwerddon, yn cynnwys Manceinion, Lerpwl a Dulyn.

Mae ein campws yn Wrecsam yn cynnig nifer o gyrsiau gwyddorau gofal iechyd. Mae’r campws wedi ei lleoli yng ngogledd ddwyrain Cymru, yn agos i Ysbyty Wrecsam Maelor. Mae gan Wrecsam gysylltiadau gwych gyda nifer o drefi a dinasoedd yn cynnwys Gaer, Lerpwl a Manceinion.

Methu disgwyl nes y Diwrnod Agored?

Edrychwch ar ein Diwrnod Agored Rhithwir am flas o fywyd myfyriwr ym Mangor...

Pam dewis Bangor?

Mwy o wybodaeth...

Am fwy o wybodaeth am ein Diwrnodau Agored, cysylltwch â ni ar 01248 388143/382005 neu e-bostiwch diwrnodagored@bangor.ac.uk.