Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl CXC-1019:
Llenyddiaeth yr Oesoedd Canol

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Welsh and Celtic Studies

10 Credyd neu 5 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Prof Peredur Lynch

Amcanion cyffredinol

Yn y modiwl hwn ceir cyflwyniad cryno i rai agweddau ar ryddiaith Gymraeg yr Oesoedd Canol. Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr sydd wedi astudio’r cwrs Cymraeg Safon Uwch eisoes yn gyfarwydd â rhai o chwedlau’r Mabinogion. Y gobaith yn ystod y modiwl hwn yw rhoi darlun llawnach iddynt o’r ystod eang o destunau a luniwyd yn ystod y cyfnod canol, a hynny drwy ganolbwyntio ar ddetholion o weithiau chwedlonol ynghyd â gweithiau hanesyddol eu natur megis Brut y Brenhinedd.

Cynnwys cwrs

Yn y modiwl hwn ceir cyflwyniad cryno i rai agweddau ar ryddiaith Gymraeg yr Oesoedd Canol. Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr sydd wedi astudio’r cwrs Cymraeg Safon Uwch eisoes yn gyfarwydd â rhai o chwedlau’r Mabinogion. Y gobaith yn ystod y modiwl hwn yw rhoi darlun llawnach iddynt o’r ystod eang o destunau a luniwyd yn ystod y cyfnod canol, a hynny drwy ganolbwyntio ar ddetholion o weithiau chwedlonol ynghyd â gweithiau hanesyddol eu natur megis Brut y Brenhinedd.

Meini Prawf

trothwy

D- i D+

Dangos adnabyddiaeth o brif dueddiadau rhyddiaith Gymraeg yr Oesoedd Canol Dangos adnabyddiaeth o destunau ‘hanesyddol' megis Brut y Brenhinedd Dangos gallu i ddarllen testunau Cymraeg Canol Dangos gallu i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol Dangos gallu i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

da

B- i B+

Dangos adnabyddiaeth dda o brif dueddiadau rhyddiaith Gymraeg yr Oesoedd Canol Dangos adnabyddiaeth dda o destunau ‘hanesyddol' megis Brut y Brenhinedd Dangos gallu da i ddarllen testunau Cymraeg Canol Dangos gallu da i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol Dangos gallu da i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael dda ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

ardderchog

A- i A*

Dangos adnabyddiaeth gadarn o brif dueddiadau rhyddiaith Gymraeg yr Oesoedd Canol Dangos adnabyddiaeth gadarn o destunau ‘hanesyddol' megis Brut y Brenhinedd Dangos gallu cadarn i ddarllen testunau Cymraeg Canol Dangos gallu cadarn i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol Dangos gallu cadarn i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill Dangos gafael cadarn ar gystrawen a theithi'r Gymraeg

Canlyniad dysgu

 1. Olrhain y prif dueddiadau yn hanes rhyddiaith Gymraeg yr Oesoedd Canol.

 2. Dangos adnabyddiaeth o rai o brif destunau 'hanesyddol' y cyfnod, megis Brut y Brenhinedd a Brut y Tywysogion.

 3. Darllen testunau Cymraeg Canol gyda hyder cynyddol.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
traethawd 2000 50
1.5 awr 50

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 78
Lecture

2 awr darlith x 11

22

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: