Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl HPS-4001:
Society Pol & Hist Karl Marx

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 2

Trefnydd: Dr Marcel Stoetzler

Amcanion cyffredinol

The module provides students with a broad and thorough understanding of selected core writings by Karl Marx concerning society, politics and history. The module is mostly based on primary sources, exploring Marx’s own writings rather than the tradition of Marxism that evolved from the various discussions and interpretations of Marx’s writings over time. Students will read a large amount of Marx’s own writings and thereby develop their ability to read theoretical texts composed in the nineteenth century, critically assess and interpret them and explore their relevance to the present.

Cynnwys cwrs

Students will study select texts by Karl Marx, including ‘Theses on Feuerbach’ (1845); Wage Labour and Capital (1847); ‘Preface’ to A Contribution to the Critique of Political Economy (1859); ‘Introduction’ to Grundrisse (1857); Capital vol. 1 (1857) and vol. 3; Manifesto of the Communist Party (1848); ‘Critique of the Gotha Programme’ (1875); The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (1852); Grundrisse; ‘Critique of Hegel’s Philosophy of Right’ (1843-44); ‘Towards a Critique of Hegel’s Philosophy of Right: Introduction’.

Meini Prawf

trothwy

To pass the module (C- to C+), students must demonstrate a theoretically informed understanding of selected core writings by Karl Marx, some ability to relate this to substantive research, and basic competence in the scholarly analysis and interpretation of Marxian social, political and historical theory.

da

Good students (B- to B+) will be able to demonstrate a clear, theoretically informed understanding of selected core writings by Karl Marx, good ability to relate this to substantive research, and sound competence in the scholarly analysis and interpretation of Marxian social, political and historical theory.

ardderchog

Excellent students (A- to A+) will be able to demonstrate a mature, theoretically informed understanding of selected core writings by Karl Marx, ability to relate this critically to substantive research, and a high level of competence in the scholarly analysis and interpretation of Marxian social, political and historical theory.

Canlyniad dysgu

 1. reflect critically on Marxian social, political and historical theory, reflect on the larger historical context and the contemporary relevance of both

 2. locate analysis and conceptual awareness within an overall understanding of historical and societal context

 3. undertake independent library-based research on a particular problem or question concerning Marxian theory

 4. construct complex written arguments in scholarly form

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Essay

one essay of 4,000 words (+-10%, excluding bibliography), worth 70% of the mark; essay questions will be provided, or can be arranged with the module convener after week three.

70
CYFLWYNIAD UNIGOL Individual classroom presentation

A classroom presentation worth 30% of the mark, supported by a detailed handout consisting of an exegesis and critical discussion of one of the key texts (a list of texts that are available for this purpose will be provided at the beginning of term), taking place in weeks 4-11

30

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

Eleven weekly 3h-sessions will consist of a combination of short introductory lectures, student presentations and seminar discussions, integrating guided in-class reading of key sequences, prepared reading and study assignments.

33
Private study 167

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • the ability to formulate and investigate sociologically informed questions
 • competence in using major theoretical perspectives and concepts in sociology, and their application to social life
 • the ability to undertake and present scholarly work
 • the ability to understand the ethical implications of sociological enquiry
 • the ability to recognise the relevance of sociological knowledge to social, public and civic policy.

Ability to read and understand nineteenth-century social, political and historical analysis and theory

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: