Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Modiwl VPR-3205:
Hinduism in the Modern World

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Joshua Andrews

Amcanion cyffredinol

This module examines the diversity that defines modern Hinduism. Initially, the course will establish a historical overview, exploring the central features of the Indus Valley and Aryan cultures, before examining how these cultures have inspired the practice of modern Hinduism. From here the module will investigate the central beliefs and practices associated with the three largest Hindu denominations, Vaishnavism, Shaivism and Shaktism. Here students will analyse how each denomination approaches central ideas found in Hindu philosophy, such as karma, dharma and moksha, before addressing practices that are distinct to each tradition. Finally, the course will concentrate on the significance of mythology within each of the Hindu denominations, evaluating the role that myth plays in establishing social norms and addressing contemporary ethical concerns.

Cynnwys cwrs

This module explores the development of Hinduism over the last four millennia in order to establish what it means to practice Hinduism in the 21st Century. Focusing on the largest denominations of Hinduism, the course examines a wide range of religious practices, covering issues as diverse as yoga, aestheticism and animal sacrifice, exploring the philosophical and historical foundations of such practices. The course will continue by questioning the issues facing Hindus who practice their faith in diaspora, exploring how specific traditions have evolved and synthesised when practised within the west. The course will finally examine the rich mythology that central to modern Hinduism, addressing how myths are essential in establishing both identity and social values.

Meini Prawf

C- i C+

Good C- - C +. Submitted work is competent throughout and occasionally distinguished by superior style, approach and choice of supporting materials. It demonstrates:  Good structure and logically developed arguments.  At least in parts draws on material that has been sourced and assessed as a result of independent study, or in a way unique to the student.  Assertions are, in the main, backed by evidence and sound reasoning.  Accuracy and presentation in an appropriate academic style.

da

Very Good B- - B+. Submitted work is competent throughout and distinguished by superior style, approach and choice of supporting materials. It demonstrates:  Very good structure and logically developed arguments.  Draws on material that has been sourced and assessed as a result of independent study, or in a way unique to the student.  Assertions are backed by evidence and sound reasoning.  Accuracy and presentation in an appropriate academic style.

trothwy

Threshold: D- - D +. Submitted work is adequate and shows an acceptable level of competence as follows:  Generally accurate but with omissions and errors.  Assertions are made without clear supporting evidence or reasoning.  Has structure but is lacking in clarity and therefore relies on the reader to make links and assumptions.  Draws on a relatively narrow range of material.

Canlyniad dysgu

 1. To critically assess the theological and philosophical influences that contributed to the establishment of the three largest denominations of modern Hinduism.

 2. To have a clear understanding of the distinct difficulties facing Hindus who practice in diaspora.

 3. To critically assess the central doctrine of Hinduism and how they are understood within each of the three denominations studied.

 4. To evaluate the role of mythology in the transmission and negotiation of social norms and ethical principles.

 5. To be able to critically distinguish between the different practices associated with each of the Hindu denominations studied.

 6. To conduct a critical analysis of central myths found within Hindu literature.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
TRAETHAWD Essay 70
LLAFAR Group Presentation 30

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Seminar

One 1hr seminar taught each week (10 weeks)

10
Lecture

Two 1hr weekly lectures (12 weeks)

24
Private study 166

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Llythrennedd - Medrusrwydd mewn darllen ac ysgrifennu drwy amrywiaeth o gyfryngau
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Ymwybyddiaeth o ddiogelwch - Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd a hyder o ran cadw at reoliadau iechyd a diogelwch
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Gwaith Tîm - Gallu cydweithio'n adeiladol ag eraill ar dasg gyffredin, ac/neu fod yn rhan o dîm gweithio o ddydd i ddydd
 • Mentora - Gallu cefnogi, helpu, arwain, ysbrydoli ac/neu hyfforddi eraill
 • Rheloaeth - Gallu defnyddio, cydlynu a rheoli adnoddau (dynol, ffisegol ac/neu ariannol)
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.
 • Arweinyddiaeth - Gallu arwain a rheoli, datblygu cynlluniau gweithredu ac amcanion, cynnig arweiniad a chyfarwyddyd i eraill, ac ymdopi â'r pwysau sy'n gysylltiedig ag awdurdod o'r fath

Sgiliau pwnc penodol

 • Articulacy in identifying underlying issues in a wide variety of debates.
 • Precision of thought and expression in the analysis and formulation of complex and controversial problems.
 • Sensitivity in interpretation of religious and philosophical texts drawn from a variety of ages and/or traditions.
 • Clarity and rigour in the critical assessment of arguments presented in such texts.
 • The ability to use and criticise specialised religious and philosophical terminology.
 • The ability to abstract and analyse arguments, and to identify flaws in them, such as false premises and invalid reasoning.
 • The ability to construct rationally persuasive arguments for or against specific religious and philosophical claims.
 • The ability to consider unfamiliar ideas and ways of thinking, and to examine critically presuppositions and methods within the disciplines of philosophy and religion.

Adnoddau

Rhestr ddarllen

Flood, Gavin (1996) An Introduction to Hinduism, Cambridge: Cambridge University Press.

Flood, Gavin (ed.) (2003) The Blackwell Companion to Hinduism. Oxford: Blackwell Publishing.

Knott, K (2000) Hinduism: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press.

Mittal, Sushil & Thursby, Gene (eds) (2004) The Hindu World. London: Routledge.  Lipner, J. J., Hindus: Their Religious Beliefs and Practices (Routledge, 1994)

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Opsiynol mewn cyrsiau: