Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwl WXC-1011:
Cyfansoddi Blwyddyn 1

Ffeithiau’r Modiwl

Rhedir gan School of Music, Drama and Performance

20 Credyd neu 10 Credyd ECTS

Semester 1

Trefnydd: Dr Guto Puw

Amcanion cyffredinol

 1. Addysgu myfyrwyr sut i gyfansoddi mewn modd strwythuredig a than gyfarwyddyd, gan ddefnyddio enghreifftiau o ddechrau’r 20fed ganrif fel arweiniad.

 2. Dangos sut yr esblygodd prif egwyddorion cyfansoddi, sef harmoni, rhythm, datblygiad motifaidd ac adeiledd, yn ystod rhan gyntaf yr 20fed ganrif a dangos eu perthnasedd i gyfansoddi yn y 21ain ganrif.

 3. Cyflwyno offer cyfansoddi i fyfyrwyr, fel y gallant eu defnyddio fel y mynnont.

 4. Addysgu myfyrwyr sylfeini offeryniaeth a cherddorfäaeth, ac edrych ar ysgrifennu lleisiol.

 5. Trafod materion cysylltiedig â gosodiad a chyflwyniad sgôr, p’un a fo wedi’i phrosesu neu wedi’i hysgrifennu â llaw.

Cynnwys cwrs

Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno’r myfyriwr i rai o’r technegau cyfansoddi a ddefnyddiwyd yn yr 20fed ganrif, gan ddangos sut mae harmoni, rhythm, adeiledd, offeryniaeth a thraw wedi datblygu. Rhoddir y cyfryngau sylfaenol i’r myfyrwyr ar gyfer cyfansoddi. Bydd y cwrs hefyd yn ystyried offerynnau penodol a’u nodweddion arbennig, yn ogystal ag ysgrifennu ar gyfer y llais. Yna anogir y myfyrwyr i roi cynnig ar y technegau yn eu cyfansoddiadau hwy eu hunain.

Meini Prawf

ardderchog

Cyfansoddi gan ddefnyddio defnydd dychmygus ac arloesol ar elfennau harmonig, rhythmig ac adeileddol, a’r gallu i ysgrifennu, yn ymarferol ac yn idiomatig, ar gyfer yr offerynnau, gan osod sgorau yn ôl egwyddorion cyhoeddi.

trothwy

Cyfansoddi, gan ddangos rhywfaint o ddefnydd ar elfennau sylfaenol yr 20fed ganrif, yn harmonig, yn rhythmig ac yn adeileddol, ynghyd â dealltwriaeth o offerynnau a gosodiad.

da

Cyfansoddi rhywbeth gan ddangos dealltwriaeth glir o elfennau harmonig, rhythmig ac adeileddol yr 20fed ganrif, a’r gallu i ysgrifennu’n ymarferol ar gyfer yr offerynnau a ddefnyddir, a gosod sgorau yn gywir.

Canlyniad dysgu

 1. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn adnabod a dirnad darnau penodol o repertoire cerddorol yr 20fed ganrif gan fedru gwahaniaethu rhwng gwahanol idiomau ac arddulliau o fewn y cyfnod hwn.

 2. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru cyfansoddi mewn arddull bersonol, wedi ei seilio ar fodelau’r ugeinfed a'r unfed ganrif ar hugain;

 3. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru ymdrin gyda chysyniadau sylfaenol ynglyn ag offeryniaeth/cerddorfaeth, trwy ysgrifennu’n idiomatig ar gyfer offerynnau/lleisiau penodol;

 4. Erbyn cwblhau y modiwl dylai'r myfyrwyr fod yn medru datblygu syniadau a deunydd cerddorol yn hyderus i greu cyfansoddiadau sy'n arddangos elfennau dychmygus a chysondeb mewn arddull a ffurf.

Dulliau asesu

Math Enw Disgrifiad Pwysau
GWAITH CWRS Prif Aseiniad

Gweler Llyfryn y Modiwl

50
GWAITH CWRS Gwaith Cwrs 2

Gweler Llyfryn y Modiwl.

25
GWAITH CWRS Gwaith Cwrs 1

Gweler llyfryn y modiwl.

15
PRAWF DOSBARTH Prawf Repertoire 10

Strategaeth addysgu a dysgu

Oriau
Private study 167
Lecture

11 darlith (2 awr yr un), yn wythnosol

22
Seminar

11 seminar (awr o hyd), yn wythnosol

11

Sgiliau Trosglwyddadwy

 • Defnyddio cyfrifiaduron - Medrusrwydd wrth ddefnyddio ystod o feddalwedd cyfrifiadurol
 • Hunanreolaeth - Gallu gweithio mewn ffordd effeithlon, prydlon a threfnus. Gallu edrych ar ganlyniadau tasgau a digwyddiadau, a barnu lefelau o ansawdd a phwysigrwydd
 • Archwilio - Gallu ymchwilio ac ystyried dewisiadau eraill
 • Adalw gwybodaeth - Gallu mynd at wahanol ac amrywiol ffynonellau gwybodaeth
 • Sgiliau Rhyngbersonol - Gallu gofyn cwestiynau, gwrando'n astud ar atebion a'u harchwilio
 • Dadansoddi Beirniadol & Datrys Problem - Gallu dadelfennu a dadansoddi problemau neu sefyllfaoedd cymhleth. Gallu canfod atebion i broblemau drwy ddadansoddiadau ac archwilio posibiliadau
 • Cyflwyniad - Gallu cyflwyno gwybodaeth ac esboniadau yn glir i gynulleidfa. Trwy gyfryngau ysgrifenedig neu ar lafar yn glir a hyderus.
 • Dadl - Gallu cyflwyno, trafod a chyfiawnhau barn neu lwybr gweithredu, naill ai gydag unigolyn neu mewn grwˆp ehangach
 • Hunanymwybyddiaeth & Ystyried - Bod yn ymwybodol o'ch cryfderau, gwendidau, nodau ac amcanion eich hun. Gallu adolygu ,cloriannu a myfyrio'n rheolaidd ar eich perfformiad eich hun ac eraill.

Sgiliau pwnc penodol

 • Musicianship skills – recognition, classification, contextualisation, reconstruction, exploration
 • Creative skills – conception, elaboration, adaptation, presentation, collaboration, preservation
 • Intellectual skills specific to Music – contextual knowledge, cultural awareness, critical understanding, repertoire knowledge, curiosity, analytical demonstration
 • Technological skills – digital capture, digital expression, digital innovation
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.
 • Enhanced powers of imagination and creativity (4.17)

Adnoddau

Rhagofynion a Chydofynion

Cyrsiau sy’n cynnwys y modiwl hwn

Gorfodol mewn cyrsiau:

Opsiynol mewn cyrsiau: